Installera Debian 7.11

För att installera Debian 7.11 (wheezy), ladda ned någon av följande avbildningar (alla CD/DVD-avbildningar för i386 och amd64 kan även användas på usb-minnen):

Blu-ray (via jigdo)

andra avbildningar (netboot, flexibelt usb-minne, osv.)

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som innehåller dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under installationen finns i installationsguiden (se Dokumentation nedan).

netinst (i allmänhet 240-290 MB) icke-fria CD-avbildningar med fastprogram

Kommentarer

Dokumentation

Om du endast kommer läsa ett dokument innan du installerar, läs vår Installationshjälp, en snabb genomgång av installationsprocessen. Annan användbar dokumentation är:

Errata

Detta är en lista på kända problem i installeraren som kommer med Debian 7.11. Om du har haft problem med att installera Debian och inte kan se ditt problem i listan nedan, vänligen skicka en installationsrapport och beskriv problemet eller kolla i wikin efter andra kända problem.

Errata för utgåva 7.0

Installationen av starthanteraren GRUB kan misslyckas om mer än en diskenhet finns tillgänglig.
När det finns mer än en disk tillgänglig under installation (t.ex. en hårddisk och ett USB-minne, som ofta är fallet när man startar installeraren från ett USB-minne), så kan grub-install få problem: Det har rapporterats flera gånger att GRUB-bootloadern installerades på USB-minnet istället för på hårddisken som innehöll det nya systemet.
För att undvika detta problem, säkerställ att du väljer Nej när frågan Installera GRUB i master boot record (MBR)? kommer; Det bör vara möjligt att ange den rätta enheten i nästa steg: Enhet för installation av uppstartsladdare.
Om installationen avslutades framgångsrikt trots felaktig inställning av GRUB, så borde det vara möjligt att återställa med hjälp av räddningsläget av installeraren: chroota in i root-filsystemet, montera ytterligare boot-partitioner som krävs (som /boot och/eller /boot/efi för ett EFI-system, se /etc/fstab), och kör grub-install med den rätta enheten som parameter.
Status:Detta problem kommer förhoppningsvis att rättas i den andra punktutgåvan.
Skrivbordsinstallationer på i386 fungerar inte med hjälp av endast CD#1
Tack var utrymmesbrist på den första CDn, så får inte alla väntade delar av GNOME-skrivbordet plats på CD#1. Använd extra paket-källor (t.ex. en andra CD eller en nätverksspegel) för en framgångsrik installation,
Status:Det är osannolikt att fler insatser kommer göras för att få fler paket att få plats på CD#1.
Potentiella problem med UEFI-uppstart på amd64
Det har rapporterats problem vid uppstart av Debian Installer i UEFI-läge på amd64-system. Vissa system startar inte säkert med hjälp av grub-efi, och andra visar problem med grafisk korruption när den visar den inledande installationssplashskärmen.
Om du stöter på något av dessa problem, vänligen skicka en felrapport och ge oss så mycket detaljer som möjligt, både om symptomen och om din hårdvara - detta assisterar teamet när de fixar problemen. Som en temporär lösning, försök med att stänga av UEFI och installera med hjälp av Legacy BIOS eller Fallback-läge istället.
Status:Fler felrättningar kan komma i de olika punkt-utgåvorna av Wheezy.
Felaktig förfrågan efter firmware med vissa Intel Wireless-kort
Om du har ett Intel Wireless 6005 eller 6205-kort så kommer installeraren fråga efter en firmware-fil iwlwifi-6000g2a-6.ucode. Denna fil behövs inte och inkluderas inte i firmware-iwlwifi-paketet. Du måste svara nej för att fortsätta installationen.
Status:Detta problem är rättat i första punktutgåvan av Wheezy.
Det saknas en ljudsignal vis uppstart av installeraren
Av tillgänglighetsorsaker så skall en ljudsignal ljuda när installerarens bootladdare väntar på indata. Olyckligtvis har ett fel gjort att ljudsignalen saknas i första Wheezy Alpha-utgåvan, och detta rapporterades endast precis före tredje utgåvekandidaten av Wheezy.
Status:Detta fel är rättat i första punktutgåvan av Wheezy.