Debian installeren 7.11

Voor het installeren van Debian 7.11 (wheezy) kunt u een van de volgende images downloaden (alle i386 en amd64 cd/dvd-images zijn ook bruikbaar op USB-stick):

blu-ray (via jigdo)

andere images (netboot, flexibele usb-stick, enz.)

Indien een hardwareonderdeel van uw systeem het laden van niet-vrije firmware vereist voor het stuurprogramma van een apparaat, kunt u een van de tar-archieven met gebruikelijke firmwarepakketten gebruiken of een niet-officieel image downloaden met deze niet-vrije firmware. Instructies over het gebruik van deze tar-archieven en algemene informatie over het laden van firmware tijdens de installatie is te vinden in de Installatiehandleiding (zie onder Documentatie hierna).

netinst (gewoonlijk 240-290 MB) niet-vrije cd-images met firmware

Opmerkingen

Documentatie

Indien u slechts één document leest voor u met installeren begint, lees dan onze Installatie-Howto met een snel overzicht van het installatieproces. Andere nuttige informatie is:

Errata

Dit is een lijst met gekende problemen in het installatiesysteem van Debian 7.11. Indien u bij het installeren van Debian op een probleem gestoten bent en dit probleem hier niet vermeld vindt, stuur ons dan een installatierapport waarin u de problemen beschrijft of raadpleeg de wiki voor andere gekende problemen.

Errata voor release 7.0

De installatie van het opstartprogramma GRUB kan mislukken als er meer dan één schijf beschikbaar is.
Wanneer tijdens de installatie meer dan één schijf beschikbaar is (bijvoorbeeld een harde schijf en een USB-stick, zoals gewoonlijk het geval is wanneer het installatiesysteem vanaf een USB-stick opgestart wordt), dan kan grub-install in de problemen komen: er werd verschillende keren gemeld dat het opstartprogramma GRUB op de USB-stick geïnstalleerd werd in plaats van op de harde schijf met daarop het pas geïnstalleerde systeem.
Om te vermijden dat u in een dergelijke situatie terecht komt, moet u er voor zorgen Nee/No te antwoorden wanneer tijdens het installatieproces volgende vraag gesteld wordt: Install the GRUB boot loader to the master boot record? (De Grub-bootloader in het master boot record installeren?); bij de volgende stap is het dan mogelijk om het juiste apparaat op te geven: Device for boot loader installation (Apparaat waarop de bootloader geïnstalleerd moet worden).
Indien de installatie succesvol eindigde ondanks een foutieve configuratie van GRUB, zou het mogelijk moeten zijn om dit te herstellen met de herstelmodus van het installatiesysteem: chroot in het rootbestandssysteem, koppel de eventuele extra bootpartitie aan (zoals /boot en/of /boot/efi voor een EFI-systeem, zie /etc/fstab) en voer grub-install uit met de juiste schijf als parameter.
Status: Dit probleem zal hopelijk opgelost worden bij de tweede tussenrelease van Wheezy.
Desktopinstallaties op i386 met enkel CD#1 functioneren niet
Wegens plaatsgebrek op de eerste cd, passen niet alle verwachte GNOME desktoppakketten op CD#1. Voor een succesvolle installatie moet u extra pakketbronnen gebruiken (bijv. een tweede cd of een netwerkspiegelserver) of een dvd.
Status: Het is onwaarschijnlijk dat nog iets extra mogelijk is om meer pakketten op CD#1 te krijgen.
Mogelijke problemen met UEFI-opstart op amd64
We ontvingen enkele rapporten over problemen met het opstarten van het Debian installatiesysteem in UEFI-modus op amd64-systemen. Sommige systemen blijken niet goed op te starten met grub-efi en bij sommige andere gaat de grafische weergave fout bij het weergeven van het initiële welkomstscherm van de installatie.
Indien u een van deze problemen ervaart, stuur ons dan een bugrapport en geef ons zoveel mogelijk details, zowel over de symptomen als over uw hardware - dit zou het team moeten helpen deze fouten te repareren. Voorlopig kunt u dit probleem vermijden door UEFI uit te zetten en de installatie uit te voeren met het oudere BIOS of in Fallback-modus (noodmodus).
Status: Mogelijk komen er extra bugreparaties tijdens de verschillende tussenreleases van Wheezy.
Foutieve prompt in verband met firmware voor sommige Wifi-kaarten van Intel
Indien u een Intel Wireless 6005 of 6205 kaart heeft, zal het installatiesysteem naar het firmware-bestand iwlwifi-6000g2a-6.ucode vragen. Dit bestand zit niet in het pakket firmware-iwlwifi en is ook niet nodig. U moet no/neen antwoorden om de installatie verder te zetten.
Status: Dit probleem werd gerepareerd in de eerste tussenrelease van Wheezy.
Geen pieptoon bij het opstarten van het installatiesysteem
In het kader van toegankelijkheid moet er een pieptoon te horen zijn wanneer het opstartprogramma van het installatiesysteem op invoer wacht. Een bug deed deze jammer genoeg verdwijnen in de eerste Alpha release van Wheezy en dit werd pas opgemerkt net voor de derde Wheezy Releasekandidaat.
Status: Deze fout is rechtgezet in de eerste tussenrelease van Wheezy.