Debian “squeeze”-utgivelsesinformasjon

Debian 6.0.10 ble utgitt 19. juli 2014. Debian 6.0.0 ble først utgitt 6. februar 2011. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian 6 er erstattet av Debian 7 (wheezy). Sikkerhetsoppdateringer opphørte ved utgangen av 31. mai 2014.

Squeeze hadde utbytte av Long Term Support (LTS) ut februar 2016. LTS er begrenset til i386 og amd64. For mer informasjon, se LTS-delen av Debian-wikien.

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgave selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problem til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.