[ Tiivistelmä ] [ Tekijänoikeuksista ] [ Sisällys ]

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC


Tiivistelmä

Tässä kirjoitelmassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux 2.1 -järjestelmän SPARC (``sparc'') -prosessoriarkkitehtuurille. Se myös kertoo, mistä saatte lisää tietoa, ja kuinka saatte kaiken irti uudesta Debian-järjestelmästänne. Tässä kirjoitelmassa kuvattuja menettelytapoja ei tule noudattaa päivitettäessä jo käytössä olevia järjestelmiä; mikäli olette päivittämässä, teidän on parasta lukea englanninkielinen päivitysohje Debian 2.1 Release Notes.

Tekijänoikeuksista

Tätä kirjoitelmaa saadaan levittää ja muuttaa GNU General Public Licensen ehtojen mukaisesti.
© 1996 Bruce Perens
© 1996, 1997 Sven Rudolph
© 1998 Igor Grobman, James Treacy
© 1998, 1999 Adam Di Carlo
© 1999 Tapio Lehtonen, Antti-Juhani Kaijanaho

Tämä ohjekirja on vapaa; voitte levittää sitä edelleen ja/tai muuttaa sitä Free Software Foundationin julkaisemassa muodossa olevan GNU General Public Licensen ehtojen mukaisesti, joko sen version 2, tai (valintanne mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.

Tätä ohjekirjaa levitetään toivoen, että se on hyödyksi, mutta ilman minkäänlaista takuuta; jopa ilman implisiittistä takuuta myyntikunnosta tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. tarkemmin asiaa käsitellään GNU General Public Licensessa.

GNU General Public Licensesta on kappale Debian GNU/Linux -levitysversiossa tiedostona /usr/doc/copyright/GPL sekä GNU:n seittisivustossa. Voitte myös saada siitä kopion kirjoittamalla osoitteeseen Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Vaadimme, että mainitsette Debianin ja tämän kirjoitelman tekijät asianmukaisesti kaikissa tähän kirjoitelmaan perustuvissa materiaaleissa. Jos muutatte ja parantelette tätä kirjoitelmaa, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä sen tekijöille sähköpostilistalle debian-boot@lists.debian.org.


Sisällys


[ Tiivistelmä ] [ Tekijänoikeuksista ] [ Sisällys ]
Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC
version 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo
Suomentanut Tapio Lehtonen tapio.lehtonen@iki.fi
Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho ajk@debian.org