[ předchozí ] [ Obsah ]

Release Notes for Debian GNU/Linux 2.1 (Slink) - Kapitola 3
Detaily týkající se distribuce `slink'


3.1 Velká reorganizace X

Tato sekci připravil Branden Robinson branden@debian.org.

Velká reorganizace X byla provedena ve verzi 3.3.2.3a-2, která je v distribuci Debian 2.1 ("slink").

Balík xbase býval `vše v jednom', sdružoval v sobě všemožné druhy datových souborů, mnoho programů a dokumentace. Nyní již tomu tak není. Jeho obsah byl rozmělněn mezi další balíky, přitom v mnoha případech vznikla řada nových balíků.

Nové balíky vznikly z mnoha důvodů:

 1. V některých případech nebyly deklarovány závislosti na jiných programech. Například, programy rstart a rstartd závisejí na rsh.
 2. Několik programů jsou démoni (daemons), proto jsou vyňaty z balíku z důvadu snažší konfigurace. Jedná se o xdm a xfs. Jekilož jsou nyní tyto programy ve vlastních balících, nemusejí se dále odkazovat na /etc/X11/config z důvodu nastavení jesli mají běžet nebo ne.
 3. Někteří X klienti obsažení v balíku xbase, jako např. twm, xmh, a xterm, mají velmi populární náhrady, pro některé lidi to může být mrhání diskovým prostorem. (Je dobré mít na mysli, že veškerý zdrojový kód X a knihovny, byly původně určeny být pouze "vzorovou implementací" různých standardů.)
 4. Je vhodné mít obecný základ obou systémů, tj. systému určeného jako X terminál (který spouší všechny klienty na vzdáleném hostiteli) a jako aplikačního serveru, který nepotřebuje mít spuštěný X server. To je záměr nového balíku xfree86-common. Tento balík také zjednodušuje úlohu správy větších změn ve struktuře jmen adresářů v X, které mohou v budoucnu nastat (např. X11R7 nebo jednoduše vložení celých X do adresáře /usr).

Nové balíky XFree86 obsažené ve Slinku jsou: rstart, rstartd, twm, xbase-clients, xdm, xfree86-common, xfs, xmh, xproxy, xserver-common, xsm, a xterm. Některé soubory z balíku xbase byly umístěny i xlib6g (XKB a locale data) a xlib6g-dev (vývojařské nástroje).

xbase je nyní prázdný balík, který existuje v podstatě jez z toho důvodu, aby systém obhospodařující balíky "vtáhl" nové balíky (a nové verze X knohoven). Jakmile jsou X upgradeovány, balík xbase může být bezpečně odstraněn.

Mimo to, balíky X fontů a statické knihovny byly přejmenovány (podívejte se na Přejmenované balíky, Oddíl 3.2). Věříme, že nová jména jsou méně kryptická. Poznamenejme, že starší balíky nemusí být nutně automaticky upgradeovány z dŮvodu, že jejich jména se změnily, a momentálně neexistuje jednoduchý systém, jak říct balíku, že se jeho jméno změnilo. Každopádně, pokud v systému ponecháte staré X fonty a statické knihovny, nebude to mít žádné důsledky. Obsah těchto balíků se nezměnil. Například X font server, který býval v balíku xbase, je nyní ve vlastním balíku, pracuje stejně dobře s xfntbase jako s xfonts-base.

Lze však doporučit nainstalovat přejmenované verze těchto balíků, jakmile je to příhodné, jejich obsah se může v budoucnu změnit.

Poznamenejme čtyři důležité body:

 1. Balík xbase by měl být vyjmut. Pokud tak neučiníte, bude nezbytné použít přepínač --force-depends k vyjmutí všech balíků jež závisejí na xbase (např. xdm or xfs).
     dpkg --remove xbase
  
 2. Démoni xdm and xfs se automaticky startují při zavádění systému; xdm implicitně spravuje lokální X server, to může být pro uživatele nepoužívající před tím xdm poněkud překvapivé. Jesliže nechcete, aby se tyto programy startovaly, vyjměte jejich balíky před příštím rebootem.
     dpkg --remove xdm
     dpkg --remove xfs
  
 3. Soubor /etc/X11/config již není používán X balíky a může být odstraněn, jestli nemáte žádné jiné programy přizpůsobeny k jeho použití. Speciálně připomeňme, že tento soubor již nemá nic společného s tím, jestli jsou programy xdm a xfs spuštěné či pozastavené. Nastavení v v tomto souboru byly přesunuty do mezi ostatní soubory. Po té, co je dokončen upgrade, následující manuálové stránky vám pomohou při konfiguraci.
     man Xsession.options
     man xdm.options
     man xfs.options
  
 4. Následující příkazu mohou být použity při upgrade na nové X fonty a statické knihovny. Poznamenejme, že většina lidí bude potřebovat jen první čtyři balíky; jesliže vyžadujete nějaké další, pavděpodobně víte, co děláte. Za volbou --install může být uvedeno více jmen, tím dosáhnete zrychlení celé procedury. Pokud budete chtít použít příkazy tak, jak jsou tu napsány, musíte se nacházet v adresáři obsahujícím níže uvedené soubory.
     dpkg --install xfonts-base_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xfonts-75dpi_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xfonts-100dpi_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xfonts-scalable_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xfonts-cjk_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xfonts-cyrillic_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xfonts-pex_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xlib6-static_3.3.2.3a-11.deb
     dpkg --install xlib6g-static_3.3.2.3a-11.deb
  


3.2 Přejmenované balíky

POZNÁMKA: Tato kapitola a Velká reorganizace X, Oddíl 3.1 se částečně překrývají.

Následující balíky byly přejmenovány. Ve většině případů, jesliže ne ve všech, byly Conflicts:, Depends: a Provides: přizpůsobeny tak, že nové balíky se nainstalují automaticky a překryjí starší.

   
   libc6-doc  -> glibc-doc
   xfntbase  -> xfonts-base
   xfnt75   -> xfonts-75dpi
   xfnt100   -> xfonts-100dpi
   xfntbig   -> xfonts-cjk
   xfntcyr   -> xfonts-cyrllic
   xfntpex   -> xfonts-pex
   xfntscl   -> xfonts-scalable
   xslib    -> xlib6-static
   xslibg   -> xlib6g-static


3.3 Rozdělené balíky

POZNÁMKA: Tato kapitola a Velká reorganizace X, Oddíl 3.1 se částečně překrývají.

Přechodem z verze 2.0 (hamm) na 2.1 (slink) bylo několik balíků rozděleno do dvou nebo více částí. Důvod pro tato rozdělení je obecně tan, že originální balíky umožňovaly rozmanitou sadu funkcí, a jen velice málo uživatelů (jestli vůbec nekdo), použilo všechny jejich komponenty. Některé balíky zobrazují poznámku o rozdělení během instalace, některé to zmiňují v popisu balíku, jiné ignorují.

Jestliže shledáte, že známy balík postrádá něco nebo vše z jeho funkcionality, podívejte se do níže uvedeného seznamu, jesli nepotřebujete nainstalovat další balíky, abyste dosáhli původního efektu. Jesliže tento postup selže, zkontrolujte changelog jednotlivých balíků, který může být nalezen v /usr/doc/package/changelog.Debian.gz.

Následuje seznam balíků, které byly rozděleny (tento seznam nemusí být kompletní):

   graphics/ivtools-bin_0.6.2-4.deb rozdělen do 2 balíků:
    devel/ivtools-dev
    graphics/ivtools-bin
   
   mail/imap_4.2-1.deb rozdělen do 2 balíků:
    mail/imap
    mail/ipopd
   
   misc/plan_1.6.1-7.deb rozdělen do 2 balíků:
    misc/netplan
    misc/plan
   
   net/netstd_3.07-2.deb rozdělen do 10 balíků:
    mail/vrfy
    net/bwnfsd
    net/netstd
    net/nfs-server
    net/rexec
    net/talk
    net/talkd
    net/telnet
    net/telnetd
    non-free/net/pcnfsd
   
   news/slrn_0.9.4.3-4.deb rozdělen do 2 balíků:
    news/slrn
    news/slrnpull
   
   utils/nosql_0.9-0.deb rozdělen do 2 balíků:
    utils/nosql
    utils/nosql-fastops
   
   web/apache_1.3.0-2.deb rozdělen do 2 balíků:
    web/apache
    web/apache-common
   
   web/php3_3.0-2.deb rozdělen do 2 balíků:
    web/php3
    web/php3-cgi
   
   x11/wmaker_0.14.1-7.deb rozdělen do 2 balíků:
    x11/asclock
    x11/wmaker
   
   x11/xbase_3.3.2.3-2.deb rozdělen do 16 balíků:
    mail/xmh
    x11/rstart
    x11/rstartd
    x11/twm
    x11/xbase
    x11/xbase-clients
    x11/xdm
    x11/xext
    x11/xf86setup
    x11/xfs
    x11/xlib6g-dev
    x11/xmodmap
    x11/xproxy
    x11/xserver-common
    x11/xsm
    x11/xterm
   
   x11/xserver-vga16_3.3.2.3-2.deb rozdělen do 2 balíků:
    x11/xf86setup
    x11/xserver-vga16


[ předchozí ] [ Obsah ]
Release Notes for Debian GNU/Linux 2.1 (Slink)
version 2.1.11, 28 August, 1999
Bob Hilliard hilliard@debian.org
Adam Di Carlo