Informatie over Debian 2.1 (slink)

Debian 2.1 is vervangen.

Omdat er recentere releases uitgebracht werden, is release 2.1 vervangen. Om historische redenen worden deze pagina's behouden. U moet beseffen dat Debian 2.1 niet langer onderhouden wordt.

De volgende architecturen worden ondersteund in Debian 2.1:

Notities bij de release

Raadpleeg de Notities bij de release voor uw architectuur om te weten wat nieuw is in Debian 2.1. De Notities bij de release bevatten ook instructies voor gebruikers die vanuit eerdere releases opwaarderen.

If you have set your browser's localization properly, you can use the above link to get the right HTML version automatically -- see content negotiation. Otherwise, pick the exact architecture, language, and format you want from the table below.

Architectuur Bestandsformaat Talen
Alpha platte tekst Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch
  HTML Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch
32-bits PC (i386) platte tekst Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch
  HTML Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch
Motorola 680x0 platte tekst Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch
  HTML Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch
SPARC platte tekst Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch
  HTML Engels Japans Kroatisch Portugees Russisch Tsjechisch

Voor de architectuur i386 bestaat een gedetailleerd rapport waarin beschreven wordt welke pakketten sinds de laatste twee releases veranderd zijn.

Nieuwe installaties

Installatie-instructies, samen met downloadbare bestanden, zijn onderverdeeld volgens architectuur:

If you have set your browser's localization properly, you can use the above link to get the right HTML version automatically -- see content negotiation. Otherwise, pick the exact architecture, language, and format you want from the table below.

Architectuur Bestandsformaat Talen
Alpha platte tekst Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
  HTML Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
32-bits PC (i386) platte tekst Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
  HTML Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
Motorola 680x0 platte tekst Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
  HTML Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
SPARC platte tekst Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
  HTML Engels Fins Frans Japans Kroatisch Portugees Russisch Spaans Tsjechisch
Merk op dat ook Duitse documentatie beschikbaar is, maar enkel voor de architectuur i386; u kunt deze raadplegen als ASCII, PDF, of HTML.

Er is veel aandacht besteed aan de Debian-installatiehandleiding om niet-i386-distributies te ondersteunen. Voor sommige architecturen (in het bijzonder Alpha) is nog wat werk te doen -- raadpleeg het document zelf voor informatie over hoe u een bijdrage kunt leveren.

Deze webpagina's zullen bijgewerkt worden met recentere versies van de Installatiehandleiding voor slink wanneer deze beschikbaar worden. Indien u wilt bijdragen met aanpassingen, raadpleeg dan die sectie en de handleiding; u kunt ook de SGML-broncode ophalen -- patches zijn de beste manier om commentaar aan te leveren. Medewerkers en gebruikers die zich afvragen wat exact nieuw is, zouden het ChangeLog-bestand moeten raadplegen.

Errata

Soms, in geval van kritieke problemen of beveiligingsupdates, wordt de uitgebrachte distributie (Slink in dit geval) bijgewerkt. Over het algemeen worden deze aangeduid als tussenreleases. De huidige tussenrelease is Debian 2.1r5. Het ChangeLog-bestand vindt u op elke spiegelserver van het Debian archief.

Reparaties aan de vrijgegeven stabiele distributie ondergaan vaak een uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden geaccepteerd. Deze reparaties zijn echter beschikbaar in de map dists/slink-proposed-updates op elke spiegelserver van het Debian archief. Indien u apt gebruikt om uw pakketten te updaten, kunt u de updates uit proposed updates installeren door in het bestand /etc/apt/sources.list de volgende regel toe te voegen:

  deb http://archive.debian.org dists/slink-proposed-updates/
Voer nadien de volgende commando's uit: apt-get update; apt-get upgrade.

Slink is gecertificeerd voor gebruik met de 2.0.x-serie van de Linux kernel. Indien u de Linux 2.2.x kernel wilt gebruiken met slink, raadpleeg dan de lijst met bekende problemen.

Niet-officiële updates

Uitgebrachte versies van Debian worden enkel bijgewerkt in het geval van kritieke fouten of beveiligingsproblemen. Voor het gemak van de gebruiker is er echter bepaalde bijgewerkte software die onofficieel beschikbaar wordt gesteld door andere gebruikers en ontwikkelaars. Het materiaal uit deze sectie wordt niet officieel ondersteund door Debian.

Geïnternationaliseerde opstartdiskettes

Niet-officiële Portugese opstartdiskettes zijn beschikbaar op ftp://ftp2.escelsanet.com.br/debian/.

Nooddiskette

Gebruikers van Adaptec 2940 SCSI-kaarten en andere SCSI-controllers met de aic7xxx chipset zullen wellicht problemen ondervinden met de standaard opstartdiskettes. Een vriendelijke gebruiker heeft enkele experimenten gedaan waarmee de problemen van veel gebruikers opgelost kunnen worden. Er zijn twee alternatieve nooddiskettes voor de i386-architectuur beschikbaar op ftp://kalle.csb.ki.se/pub/. Op die locatie zijn ook vervangkernels te vinden, welke u kunt gebruiken om de bestaande kernels op de opstartdiskettes gewoon te vervangen. U heeft wel de diskette met stuurprogramma's uit de standaardlocatie nodig.

Een alternatieve en nieuwere collectie nood- en stuurprogrammadiskettes voor Adaptec-gebruikers is te vinden op https://www.debian.org/~adric/aic7xxx/.

Gnome

Indien u de meest recente versie van Gnome wenst te gebruiken in de stabiele release, raadpleeg dan de informatie over de GNOME-update voor Debian 2.1 (http://www.gnome.org/start/debian-readme.html).

APT

Een bijgewerkte versie van apt is beschikbaar in Debian sinds versie 2.1r3. Het voordeel van deze bijgewerkte versie is voornamelijk dat deze in staat is zelf de installatie vanaf verschillende cd's af te handelen. Dit maakt de detectieoptie dpkg-multicd uit dselect overbodig. Uw 2.1-cd bevat mogelijk een oudere versie van apt en dus wilt u misschien opwaarderen naar de versie die nu in Slink aanwezig is.

Debian 2.1 verkrijgen

Debian is elektronisch verkrijgbaar of via cd-leveranciers.

Debian op cd aankopen

We houden een lijst van cd-verkopers bij welke cd's verkopen met Debian 2.1.

Debian downloaden van het internet

We houden een lijst van sites bij welke de distributie spiegelen.