Debian GNU/Linux 2.2 ('potato') Release-informatie

Debian GNU/Linux 2.2 (alias Potato) is uitgebracht op 14-08-2000. De laatste tussenrelease van Debian 2.2 is 2.2r7, uitgebracht op 13 juli 2002.

Debian GNU/Linux 2.2 is achterhaald door Debian GNU/Linux 3.0 ("woody"). Beveiligingsupdates werden stopgezet op 30 juni 2003. Raadpleeg de resultaten van de enquête van het beveiligingsteam voor meer informatie.

Voor informatie over de belangrijkste wijzigingen in deze release, kunt u de Notities bij de release en het officiële persbericht raadplegen.

Debian GNU/Linux 2.2 is opgedragen aan de nagedachtenis van Joel "Espy" Klecker, een ontwikkelaar van Debian, die zonder medeweten van het grootste deel van het Debian-project tijdens het grootste deel van zijn betrokkenheid bij Debian, bedlegerig was en vocht tegen een ziekte welke bekend staat als spierdystrofie van Duchenne. Pas nu realiseert het Debian-project zich de omvang van zijn toewijding en de vriendschap die hij ons schonk. Daarom werd als blijk van waardering en ter herinnering aan zijn inspirerende leven, deze release van Debian GNU/Linux aan hem opgedragen.

Debian GNU/Linux 2.2 is beschikbaar via het Internet of bij CD-verkopers. Raadpleeg de Distributiepagina voor meer informatie over het verkrijgen van Debian.

De volgende architecturen worden in deze release ondersteund:

Voor u Debian gaat installeren, leest u best de Installatiehandleiding. De Installatiehandleiding voor uw doelarchitectuur bevat instructies en links voor alle bestanden die u voor de installatie nodig heeft. Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de installatiegids van Debian 2.2, een online tutorial.

Indien u APT gebruikt, kunt u de volgende regels gebruiken in uw bestand /etc/apt/sources.list om toegang te krijgen tot de pakketten van potato:

  deb http://archive.debian.org potato main contrib non-free
  deb http://non-us.debian.org/debian-non-US potato/non-US main non-free

Lees de man-pagina's apt-get(8) en sources.list(5) voor meer informatie.

In tegenstelling tot wat we wensen, bevat de potato-release enkele problemen, ook al werd deze stabiel verklaard. We maakten een lijst op van de belangrijkste bekende problemen en u kunt ons steeds nog andere problemen rapporteren.

Gegevensintegriteit wordt verkregen door een digitaal ondertekend Release-bestand. Om ervoor te zorgen dat alle bestanden in de release daar wel degelijk toe behoren, worden de MD5-controlesommen van alle Packages-bestanden gekopieerd naar het Release-bestand. Digitale handtekeningen voor dit bestand zijn met de volgende sleutel opgeslagen in het bestand Release.gpg: ftpmaster.

Om het Release-bestand te verifiëren moet u beide bestanden ophalen en de opdracht gpg --verify Release.gpg Release uitvoeren nadat u de sleutels waarmee het ondertekend werd, geïmporteerd heeft.

Tenslotte hebben we een lijst van mensen die bijdroegen tot de realisatie van deze release.