Debian GNU/Linux 2.2 ('potato') - udgivelsesoplysninger

Debian GNU/Linux 2.2 (alias Potato) blev udgivet den 14. august 2000. Den seneste opdatering af Debian 2.2 er 2.2r7, udgivet den 13. juli 2002.

Debian GNU/Linux 2.2 er blevet erstattet af Debian GNU/Linux 3.0 ("woody").  Pr. 30. juni 2003 foretages der ikke længere sikkerhedsopdateringer. Se venligst sikkerhedsteamets rundspørgeresultat for flere oplysninger.

For oplysninger om de store ændringer i denne udgave se udgivelsesbemærkningerne og den officielle pressemeddelelse.

Debian GNU/Linux 2.2 er tilegnet mindet om Joel "Espy" Klecker, en Debian-udvikler der, uden at de fleste i Debian-projektet vidste det, var sengeliggende og kæmpede mod sygdommen Duchenne-muskeldystrofi (muskelsvind) under det meste af sin involvering med Debian. Først nu er omfanget af hans engagement, og det venskab han skænkede os, gået op for Debian-projektet. For at udtrykke vores påskønnelse, og til minde om hans inspirerende liv, er denne udgivelse af Debian GNU/Linux dediceret til ham.

Debian GNU/Linux 2.2 er tilgængelig fra Internet og fra cd-forhandlere, se distributionssiden for flere oplysninger om at anskaffe Debian.

Følgende arkitekturer understøttes i denne udgivelse:

Læs installationsvejledningen før du installerer Debian. Installationsvejledningen til din arkitektur indeholder instruktioner og links til alle filer du skal bruge for at kunne installere. Installationsguiden til Debian 2.2, en online-vejledning, kan også være interessant.

Bruger du APT, kan du føje følgende linier til din /etc/apt/sources.list-fil for at kunne overføre potato-pakker:

  deb http://archive.debian.org potato main contrib non-free
  deb http://non-us.debian.org/debian-non-US potato/non-US main non-free

Læs apt-get(8)- og sources.list(5)-vejledningssiderne for flere oplysninger.

Imod vore ønsker er der nogle problemer i potato-udgaven, selvom den er erklæret for stabil (stable). Vi har lavet en liste over større, kendte problemer, og du kan altid rapportere andre problemer til os.

Dataintegriteten sikres ved en digitalt underskrevet Release-fil. For at sikre at alle filerne i udgivelsen hører til den, kopieres MD5-kontrolsummer hørende til alle Packages-filer ind i Release-filen.  Digitale underskrifter til denne fil gemmes i filen Release.gpg, med denne nøgle: ftpmaster.

For at kontrollere Release-filen, skal du hente begge filer og køre gpg --verify Release.gpg Release efter at have importeret de nøgler den er underskrevet med.

Sidst, men ikke mindst, har vi en liste over folk der skal have tak for at have gjort denne udgivelse mulig.