Nota: El document original és més nou que aquesta traducció.

Informació de la distribució Debian GNU/Linux 2.2 («potato»)

Debian GNU/Linux 2.2 (també anomenada Potato) es llançà el 14 d'agost de 2000. La última versió puntual de Debian 2.2 és 2.2r7 i fou llançada el 13 de juliol de 2002.

Debian GNU/Linux 2.2 s'ha reemplaçat per Debian GNU/Linux 3.0 («woody»). Les actualitzacions de seguretat s'han descontinuat a partir del 30 de juny de 2003. Si us plau, vegeu els resultats de la enquesta de l'equip de seguretat per a més informació.

Per a més informació a sobre dels majors canvis en aquesta versió, si us plau, dirigiu-vos a les Notes de la Versió així com també a les notícies de premsa oficials.

Debian GNU/Linux 2.2 està dedicada a la memòria d'en Joel «Espy» Klecker, un desenvolupador de Debian, que, en desconeixement de la majoria del Projecte Debian, va restar llastrat al llit i lluitant contra una enfermetat coneguda com distròfia muscular Duchenne durant gran part del seu compromís amb Debian. Només ara el Projecte Debian s'està donant compte de la àmplia dedicació i amistat que ens va oferir. Així doncs, com a mostra del seu apreuament i en memòria de la seva vida i aspiracions aquesta versió de Debian li romandrà dedicada.

Debian GNU/Linux 2.2 està disponible des de la Internet o a traves de distribuïdors de CD, si us plau vegeu la pàgina de distribució per a més informació de com aconseguir Debian.

En aquesta versió es suporten les següents arquitectures:

Abans d'instal·lar Debian si us plau llegiu-vos el Manual d'Instal·lació. El Manual d'Instal·lació específic de la vostra arquitectura contindrà instruccions i enllaços per a tots els fitxers que necessitareu durant la instal·lació. Potser també estareu interessat en la guia d'instal·lació per a Debian 2.2, la qual es tracta d'un tutorial en línia.

Si esteu usant APT, podeu usar les següents línies al vostre fitxer /etc/apt/sources.list per a poder accedir als paquets de potato:

  deb http://archive.debian.org potato main contrib non-free
  deb http://non-us.debian.org/debian-non-US potato/non-US main non-free

Llegiu les pàgines del manual apt-get(8) i el sources.list(5) per a més informació.

Contràriament al que desitgem en la distribució potato existeixen alguns problemes, tot i que aquesta està declarada com a stable. Hem fet una llista dels majors problemes coneguts i així sempre podreu reportar-nos d'altres qüestions.

La integritat de les dades està garantida pel fitxer Release que està signat digitalment. Per a assegurar-se de que tots els fitxers pertanyen a la versió específica, la comprovació de la suma MD5 de tots els Paquets és copiada en el fitxer Release. Les signatures digitals per a aquest fitxers són desades en el fitxer Release.gpg, usant la clau: ftpmaster.

Per a verificar el fitxer Release, tindreu que invocar a tots dos fitxers per a importar les claus i signar-les de la següent manera gpg --verify Release.gpg Release.

Com a últim tot i que no menys relevant tenim una llista dels crèdits de la gent que a fet possible aquesta versió.