Debian “lenny”-utgivelsesinformasjon

Debian 5.0.10 ble utgitt 10. mars 2012. Debian 5.0.0 ble først utgitt 14. februar 2009. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian GNU/Linux 5.0 er erstattet av Debian 6.0 (squeeze). Sikkerhetsoppdateringer opphørte 6. februar 2012.

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgave selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problem til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.