NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Debian “jessie”-utgivelsesinformasjon

Debian 8.11 ble utgitt 23. juni 2018. Debian 8.0 ble først utgitt 26. april 2015. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian 8 er avløst av Debian 9 (stretch). Regulære sikkerhetsoppdateringer ble avsluttet 17. juni 2018.

Jessie drar nytte av Long Term Support (LTS) til slutten av juni 2020. LTS er begrenset til i386, amd64, armel og armhf. For mer informasjon, se LTS-delen av Debian-wikien.

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i LTS-perioden:

Da Jessie ble utgitt var følgende datamaskinarkitekturer støttet:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgaven selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problemer til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.