Debian 8 -- Errata

Säkerhetsproblem

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan där de har identifierat problem relaterade till säkerhet. Vänligen se säkerhetssidorna för information om potentiella säkerhetsproblem som har identifierats i Jessie.

Om du använder APT, lägg till följande rad i /etc/apt/sources.list för att få åtkomst till de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

Kör apt-get update efter detta, följt av apt-get upgrade.

Punktutgåvor

Ibland, när det gäller kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, uppdateras utgåvedistributionen. Generellt indikeras detta som punktutgåvor.

Se förändringsloggen för detaljer om förändringar mellan 8.0 och 8.11.

Rättningar till den utgivna stabila utgåvan går ofta genom en utökad testningsperiod innan de accepteras i arkivet. Dock, så finns dessa rättningar tillgängliga i mappen dists/jessie-proposed-updates i alla Debianarkivsspeglingar.

Om du använder APT för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en punktutgåva till Debian 8
  deb http://ftp.us.debian.org/debian jessie-proposed-updates main contrib non-free

Kör apt-get update efter detta, följt av apt-get upgrade.

Installationssystem

För mer information om kända problem och uppdateringar till installationssystemet, se debian-installer-sidan.