Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

Các bản phát hành Debian

Debian luôn luôn có ít nhất là ba bản phát hành được bảo trì tích cực: stable, testingunstable.

stable

Bản phân phối stable chứa bản phân phối đã phát hành chính thức mới nhất của Debian.

Đây là bản phát hành sản phẩm của Debian, cái mà chúng tôi khuyến nghị sử dụng trước tiên.

Bản phân phối stable hiện tại của Debian là phiên bản 12, tên mã bookworm. Nó được phát hành lần đầu là phiên bản 12.0 vào 10 Tháng Sáu 2023 và cập nhật mới nhất của nó, phiên bản 12.5, được phát hành vào 10 Tháng Hai 2024.

testing

Bản phân phối testing chứa các gói mà nó chưa được chấp thuận vào bản phát hành stable, nhưng chúng đang trong hàng đợi để được đưa vào đó. Thuận lợi chính của việc sử dụng bản phân phối này là nó có nhiều hơn các phần mềm với phiên bản mới.

Xem Debian FAQ để có thêm thông tin về testing là gìnó trở thành stable như thế nào.

Bản phân phối hiện tại testingtrixie.

unstable

Bản phân phối unstable là nơi mà có thể tìm thấy các nhà phát triển tích cực của Debian. Đại thể, bản phân phối này được chạy bởi các nhà phát triển và những người thích sống mạo hiểm. Khuyến nghị những người chạy bản chưa ổn định nên đăng ký vào bó thư debian-devel-announce để nhận được các thông báo về các thay đổi lớn, ví dụ như các nâng cấp cái mà có thể làm đổ vỡ.

Bản phân phối unstable luôn được gọi là sid.

Vòng đời phát hành

Debian công bố bản phát hành ổn định mới cơ bản là đều đặn. Người dùng có thể trông đợi được hỗ trợ đầy đủ trong vòng 3 năm cho mỗi bản phát hành và 2 năm hỗ trợ LTS mở rộng.

Xem trang Wiki Debian Releases và trang Wiki Debian LTS để có thêm thông tin chi tiết.

Danh sách các bản phát hành

Các trang thông tin điện tử cho các bản phát hành Debian cũ được giữ y nguyên, nhưng các bản phát hành bản thân chúng chỉ có thể tìm thấy ở một kho chứa riêng.

Xem Debian FAQ để được giải thích tất cả những tên những mã này đến từ đâu.

Toàn vẹn dữ liệu trong bản phát hành

Toàn vẹn dữ liệu được đảm bảo bằng tập tin chứa chữ ký điện tử Release. Để chắc chắn rằng mọi tập tin trong bản phát hành thuộc về nó, tổng kiểm của tất cả các tập tin Packages được chép vào tập tin Release.

Các chữ ký điện tử cho tập tin này được lưu trong tập tin Release.gpg, sử dụng phiên bản hiện tại của khóa ký kho lưu. Với bản stableoldstable một chữ ký thêm được tạo sử dụng một khóa offline được tạo riêng cho phát hành bởi một thành viên của Nhóm phát hành bản ổn định.