Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Verzie Debianu

Debian vždy aktívne udržuje aspoň tri aktívne spravované verzie: stable (stabilnú), testing (testovaciu) a unstable (nestabilnú).

stable

Distribúcia stable obsahuje najnovšiu oficiálne vydanú distribúciu Debianu.

Toto je produkčná verzia Debianu, ktorú odporúčame používať primárne.

Aktuálna stable distribúcia Debianu je verzia 12, s kódovým označením bookworm. Pôvodne bola vydaná ako 12.0 k dátumu 10. júna 2023, a najnovšia verzia, 12.5, bola vydaná 10. februára 2024.

testing

Distribúcia testing obsahuje balíky, ktoré zatiaľ neboli akceptované do vydania stable a sú stále zaradené vo fronte na akceptovanie. Hlavnou výhodou používania tejto distribúcie je, že obsahuje aktuálnejšie verzie softvéru.

Pozrite si Debian FAQ o tom čo je to testing a ako sa z neho stáva stable.

Súčasná distribúcia testing sa nazýva trixie.

unstable

Verzia s označením unstable je tá, v ktorej dochádza k aktívnemu vývoju Debianu. Túto distribúciu používajú hlavne vývojári a dobrodruhovia, ktorí radi žijú na samej hranici (ako najčerstvejšieho softvéru, ako aj najnovších a neočakávaných problémov).

Verzia unstable je vždy známa pod kódovým označením sid.

Prehľad verzií

Webové stránky zastaralých distribúcií Debianu sú uchovávané v nedotknutom stave, ale distribúcie samotné sa nachádzajú iba v oddelenom archíve.

Vysvetlenie toho odkiaľ pochádzajú všetky tie kódové označenia nájdete v často kladených otázkach (Debian FAQ).

Integrita dát v distribúcii

Integrita dát je zaručená digitálne podpísaným súborom Release (t.j. Vydanie). Aby bola zaručená autentickosť všetkých súborov v distribúcii, sú do súboru Release uložené kontrolné súčty všetkých súborov Packages (t.j. Balíčky)

Digitálne podpisy tohto súboru sú uložené v súbore Release.gpg podpísané aktuálnou verziou kľúča na podpisovanie archívov. Pre stable a oldstable sa tvorí ďalší podpis pomocou offline kľúča vytvoreného konkrétne pre vydanie členom Tímu stabilného vydania.