Informacje o wydaniu Debian “etch”

Debian GNU/Linux 4.0r9 został wydany 22. maja 2010r. Debian 4.0 został początkowo wydany 8. kwietnia 2007r. Najważniejsze zmiany dokonane w wydaniu są opisane w naszych wiadomościach i Uwagach do wydania.

Aby uzyskać i zainstalować Debiana GNU/Linux, przeczytaj stronę informacje o instalacji i Installation Guide. Aby dokonać aktualizacji ze starszej wersji, przeczytaj instrukcje zawarte w Uwagach do wydania.

Debian GNU/Linux 4.0 został zastąpiony przez Debian GNU/Linux 5.0 (lenny). Aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa zaprzestano z końcem lutego 2010.

Następujące architektury są wspierane w tym wydaniu:

Wbrew naszym życzeniom może zdarzyć się, że napotkasz jakieś problemy w tym wydaniu, pomimo że określamy je jako stabilne. Sporządziliśmy listę najważniejszych znanych problemów, możesz także zawsze zaraportować nam inny błąd.

Na końcu, ale nie mniej ważne: mamy listę osób, dzięki którym wydanie to ujrzało światło dzienne.