Debian “etch”-utgivelsesinformasjon

Debian 4.0r9 ble utgitt 22. mai 2010. Debian 4.0 ble først utgitt 8. april 2007. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian GNU/Linux 4.0 er erstattet av Debian GNU/Linux 5.0 (lenny). Sikkerhetsoppdateringer opphørte ved utgangen av februer 2010.

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgave selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problem til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.