Debian GNU/Linux 4.0 – Errata

Säkerhetsfrågor

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan för vilka de upptäcker säkerhetsrelaterade problem. Se säkerhetssidorna för information om säkerhetsproblem som hittats i Etch.

Om du använder APT kan du använda följande rader i din /etc/apt/sources.list-fil för att nå de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Underutgåvor

Ibland, då det gäller flera kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, kan den släppta utgåvan uppdateras. Vanligtvis indikeras dessa som underutgåvor till huvudutgåvan.

Se ändringsloggen för information om ändringarna mellan 4.0r0 och 4.0r9.

Rättelser till den släppta stabila utgåvan genomgår oftast en längre testperiod innan de accepteras att läggas till i arkivet. Dessa rättelser är dock tillgängliga i katalogen dists/etch-proposed-updates på valfri spegel av Debianarkivet.

Om du använder APT för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i din /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en 4.0-underutgåva
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Installationssystem

För information om errata och uppdateringar av installationssystemet, se Debian-Installer-sidan.