Debian GNU/Linux 4.0 — Errata

Bezpieczeństwo

Zespół Debiana d/s bezpieczeństawa wydaje aktualizacje tych pakietów w wydaniu satbilnym, w których zostały wykryte problemy związane z bezpieczeństwem. Prosimy odwiedzić strony bezpieczeństwa, gdzie są informacje o wszystkich wykrytych problemach bezpieczeństawa dotyczących etch.

Jeśli używasz APT'a, dodaj następującą linię do pliku /etc/apt/sources.list, aby mieć dostęp do najnowszych poprawek bezpieczeństwa:

  deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

Potem wykonaj apt-get update, a następnie apt-get upgrade.

Międzywydania

Czasem, w przypadku wielu krytycznych problemów lub poprawek bezpieczeństwa, cała dystrybucja jest aktualizowana. Zasadniczo taka aktualizacja jest oznaczana jako międzywydanie (ang. point release).

Zobacz ChangeLog, gdzie są szczegóły nt. zmian pomiędzy 4.0r0 a 4.0r9.

Poprawki do wydania stabilnego często przechodzą rozszerzony okres testowania, zanim zostaną zaakceptowane do wydania. Przedtem są one dostępne jako katalog dists/etch-proposed-updates na każdym mirrorze archiwów Debiana.

Jeśli używasz APT'a do aktualizaowania pakietów, możesz zainstalować proponowane poprawki przez dodanie następującej linii do pliku /etc/apt/sources.list:

  # proposed additions for a 4.0 point release
  # proponowane poprawki do międzywydania dla 4.0
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free

Potem wykonaj apt-get update, a następnie apt-get upgrade.

System instalacyjny

Informacje o erracie i poprawkach dla systemu instalacyjnego są podane na stronie informacji o instalacji.