Debian GNU/Linux 4.0 -- Errata

Tietoturva

Debianin tietoturvaryhmä julkaisee päivitettyjä paketteja vakaaseen julkaisuun kun tietoturvaan liittyvä ongelma on löytynyt. Tietoturvasivuilta löydät tietoa etchiä koskevista tunnetuista tietoturvaongelmista.

Jos käytät APT:tä, lisää seuraava rivi tiedostoon /etc/apt/sources.list jotta saisit viimeisimmät tietoturvapäivitykset:

  deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

Sen jälkeen, aja apt-get update ja apt-get upgrade.

Puolijulkaisut

Julkaistua jakelua päivitetään silloin tällöin kriittisten ongelmien tai tietoturvaongelmien korjaamiseksi. Nämä päivitykset kootaan puolijulkaisuiksi.

Katso muutoslistasta tarkempia tietoja julkaisujen 4.0r0 ja 4.0r9 välisistä muutoksista.

Korjaukset julkaistuun vakaaseen jakeluun menevät usein laajan testausjakson kautta, ennen kuin ne hyväksytään arkistoon. Kuitenkin, nämä korjaukset ovat saatavilla dists/etch-proposed-updates-hakemistossa jokaisen Debianin peilin arkistossa.

Jos päivität pakettisi APT:llä, voit asentaa ehdotetut päivitykset järjestelmääsi lisäämällä seuraavan rivin /etc/apt/sources.list-tiedostoon:

  # ehdotetut muutokset version 4.0 puolijulkaisuun
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free

Tämän jälkeen suorita komennot apt-get update ja apt-get upgrade.

Asennusohjelma

Tietoa asennusohjelman virheistä ja päivityksistä löytyy asennustietoa-sivulta.