Debian GNU/Linux 4.0 -- Errades

Problemes de seguretat

L'equip de seguretat de Debian s'encarrega d'actualitzar els paquets de la versió estable en els quals s'hagin identificat problemes relacionats amb la seguretat. Si us plau, consulteu les pàgines de seguretat per a informació relativa a qualsevol problema de seguretat identificat a «etch».

Si useu APT, podeu afegir la següents línia al vostre fitxer /etc/apt/sources.list per a poder accedir a les últimes actualitzacions de seguretat:

  deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

Després d'això, executeu apt-get update seguit de apt-get upgrade.

Revisions

De vegades, en el cas de diversos problemes crítics o actualitzacions de seguretat, la distribució ja llançada és actualitzada. Generalment això s'indicarà com noves revisions.

Vegeu la ChangeLog pels detalls del canvis entre 4.0r0 i 4.0r9.

Les correccions a la distribució estable llançada, sovint entren en un període de probes abans d'ésser acceptats a l'arxiu. Tot i així, aquestes correccions estan disponibles al directori dists/etch-proposed-updates de qualsevol rèplica de l'arxiu de Debian.

Si useu APT per a actualitzar els vostres paquets, podreu instal·lar les actualitzacions proposades afegint la següent línia al vostre fitxer /etc/apt/sources.list:

  # actualitzacions proposades per a les revisions de 4.0
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free

Després d'això, executeu apt-get update seguit de apt-get upgrade.

Sistema d'instal·lació

Per a més informació relacionada amb errades i actualitzacions per al sistema d'instal·lació, vegeu la pàgina d'informació d'instal·lació.