Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Informácie o vydaní Debian buster