NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Debian “buster”-utgivelsesinformasjon

Debian 10.13 ble utgitt 10. september 2022. Debian 10.0 ble først utgitt 6. juli 2019. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian 10 er avløst av Debian 11 (bullseye).

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgaven selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problemer til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.