Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Πληροφορίες κυκλοφορίας της έκδοσης Debian “buster”

Το Debian 10.13 κυκλοφόρησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2022. Το Debian 10.0 κυκλοφόρησε αρχικά στις 06 Ιουλίου 2019. Η κυκλοφορία περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές αλλαγές, που περιγράφονται στο Δελτίο τύπου και στις Σημειώσεις της έκδοσης.

Το Debian 10 το διαδέχτηκε το Debian 11 (bullseye).

Για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το Debian, δείτε τη σελίδα πληροφορίες εγκατάστασης και τον Οδηγό Εγκατάστασης. Για να κάνετε αναβάθμιση από μια παλιότερη έκδοση του Debian, δείτε τις οδηγίες στις Σημειώσεις της έκδοσης.

Αυτή η έκδοση υποστηρίζει τις παρακάτων αρχιτεκτονικές υπολογιστών:

Παρά τις επιθυμίες μας, μπορεί να υπάρχουν μερικά προβλήματα στην παρούσα έκδοση αν και έχει ανακοινωνθεί ως σταθερή. Έχουμε κάνει μια λίστα με τα σημαντικότερα γνωστά προβλήματα, και μπορείτε πάντα να αναφέρετε οποιαδήποτε άλλα σε μας.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, έχουμε δημιουργήσει μια λίστα των ατόμων που αξίζουν τα εύσημα για την πραγματοποίηση της κυκλοφορίας αυτής της έκδοσης.