Πληροφορίες της έκδοσης του Debian “bullseye”

Το Debian 11.7 κυκλοφόρησε στις 29 Απριλίου 2023. Το Debian 11.0 κυκλοφόρησε αρχικά στις 14 Αυγούστου 2021. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει πολλές σημαντικές αλλαγές που περιγράφονται στην Ανακοίνωση τύπου και τις Σημειώσεις της έκδοσης.

Για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το Debian, δείτε την σελίδα πληροφορίες εγκατάστασης και τον Οδηγό Εγκατάστασης. Για να αναβαθμίσετε από μια παλιότερη έκδοση του Debian, δείτε τις οδηγίες στις Σημειώσεις της έκδοσης.

Αρχιτεκτονικές υπολογιστών που υποστηρίζονται από την αρχική κυκλοφορίας της έκδοσης bullseye:

Σε αντίθεση με τις επιθυμίες μας, ίσως υπάρχουν μερικά προβλήματα στην έκδοση, έστω και αν έχει αναγγελθεί ως σταθερή. Έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με τα σημαντικότερα γνωστά προβλήματα, και μπορείτε πάντα να αναφέρετε περισσότερα προβλήματα σε μας.

Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, έχουμε φτιάξει μια λίστα ατόμων που αξίζουν τα εύσημα για την πραγματοποίηση της κυκλοφορίας αυτής της έκδοσης.