Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Debian

Cộng đồng

Debian là cộng đồng của những con người!

DC23 Group Photo

DebConf23 Group Photo

Debian Reunion Hamburg 2023

Group photo of the Debian Reunion Hamburg 2023

MiniDebConf Brasília 2023

Group photo of the MiniDebConf Brasília 2023

Ảnh chụp màn hình bộ cài đặt Calamares

Ảnh chụp từ màn hình bộ cài đặt Calamares

Debian giống như một con dao quân đội Thụy Sỹ

Debian giống như một con dao quân đội Thụy Sỹ

Mọi người đang vui vẻ cùng Debian

Mọi người Debian tại Debconf18 ở Tân Trúc đang thật sự vui sướng

Con người

Chúng tôi là ai và làm gì

Triết lý sống của chúng tôi

Tại sao chúng tôi làm thế và chúng tôi làm như thế nào

Muốn tham gia và đóng góp

Làm thế nào để gia nhập với chúng tôi!

Thêm nữa...

Thông tin thêm về cộng đồng Debian

Hệ điều hành

Debian là hệ điều hành hoàn toàn tự do!

Tại sao nên chọn Debian

Điều gì khiến Debian đặc biệt

Hỗ trợ người dùng

Nhận trợ giúp và tài liệu

Cập nhật bảo mật

Tư vấn bảo mật Debian (DSA)

Thêm nữa...

Các liên kết khác nữa để tải nó về và các phần mềm cho nó


Tin tức dự án

Tin tức và Thông báo của Debian