هشدار! این ترجمه خیلی قدیمی است، لطفاً نسخه اصلی را ببینید.

دبیان

جامعه

دبیان جامعه‌ای از افراد است!

DC23 Group Photo

DebConf23 Group Photo

Debian Reunion Hamburg 2023

Group photo of the Debian Reunion Hamburg 2023

MiniDebConf Brasília 2023

Group photo of the MiniDebConf Brasília 2023

عکس از صفحه نصب کننده کالامارس

عکس از صفحه نصب کننده کالامارس

دبیان مثل چاقوی سوئیسیه

دبیان مثل چاقوی سوئیسیه

مردم با دبیان سرکیفن!

بر و بچ دبیان در دب‌کنف۱۸ در هسینچو حسابی برقرارن!

افراد

ما که هستیم و چه می‌کنیم

فلسفه ما

چرا و چگونه این کار را انجام می‌دهیم

مشارکت کنید

چگونه می‌توانید به ما بپیوندید!

بیشتر...

اطلاعات بیشتر درمورد جامعه دبیان

سیستم‌عامل

دبیان یک سيستم‌عامل کاملاً آزاد است!

چرا دبیان

چه چیزی دبیان را متمایز می‌کند

پشتیبانی کاربر

دریافت کمک و مستندات

به‌روزرسانی‌های امنیتی

مشاوره‌های امنیتی دبیان (DSA)

بیشتر...

پیوندهای بیشتر برای بارگیری و نرم‌افزار


اخبار پروژه

اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به دبیان