CeBIT

När: 10-16 mars
Var: Hannover, Tyskland
Ytterligare information: http://www.cebit.de/

CeBIT är tillsammans med Comdex i Las Vegas en av världens viktigaste datormässor. Mässan är världens största.


Debians involvering

Debianprojektet kommer närvara med sin egen monter (H 402) i LinuxPark i mässhall 6. Flera Debianrelaterade föredrag kommer även hållas i LinuxForum.

Ingen central nyckelsigneringsfest kommer anordnas, men de som önskar utbyta fingeravtryck kan mötas dagligen 16:00 i Debians monter.

Huvudsamordnare: Alexander Schmehl

Relaterade länkar