Bộ quy tắc ứng xử

Phiên bản 1.0 được phê chuẩn vào 28 tháng tư, 2014.

Dự án Debian, nhà sản xuất của hệ thống Debian, đã thông qua một bộ quy tắc ứng xử cho những người tham dự vào các bó thư, kênh IRC và các chế độ liên lạc khác của nó bên trong dự án.


Bộ quy tắc ứng xử Debian

 1. Hãy lễ phép

  Trong một dự án cỡ như Debian, ắt hẳn ở đây có những người mà bạn có thể bất hòa, hoặc khó khăn khi tìm cách để hợp tác. Cần chấp nhận rằng, nhưng ngay cả khi đúng như vậy, vẫn phải lễ phép. Sự bất hòa là không tha thứ khi thái độ ứng xử yếu kém hay công kích cá nhân, và một cộng động mà những con người trong đó cảm thấy bị hăm dọa là một cộng đồng không lành mạnh.

 2. Coi là thiện ý

  Những người đóng góp cho Debian có nhiều cách nhắm đến mục tiêu chung của chúng tôi của một hệ điều hành tự do theo cái cách mà nó có thể khác với bạn. Hãy coi rằng những người khác cũng đang làm việc để tiến đến cùng mục đích này.

  Chú ý rằng nhiều người đóng góp không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ hay có thể có nền văn hóa khác biệt.

 3. Hãy hợp tác với nhau

  Debian là dự án lớn và mềm dẻo; bên trong Debian, ở đây luôn có nhiều hơn chỉ là học hỏi. Bạn hỏi trợ giúp khi bạn cần. Tương tự như thế, hãy sẵn sàng giúp đỡ khi có thể trong phạm vi của mục tiêu đã chia sẻ của chúng tôi là cải tiến Debian.

  Khi bạn làm ra thứ gì đó có lợi cho dự án, hãy sẵn lòng giải thích cho người khác cách thức nó hoạt động, từ đó họ có thể xây dựng dựa trên công việc của bạn để làm cho nó thậm chí còn tốt hơn.

 4. Cố gắng ngắn gọn

  Luôn tâm niệm rằng bạn viết một nhưng nó lại được đọc bởi hàng trăm người. Viết một bức thư ngắn có nghĩa rằng những người khác có thể hiểu cuộc đàm luận hiệu quả nhất có thể. Khi cần phải giải thích dài dòng, nên cân nhắc thêm phần tóm tắt cho nó.

  Cố gắng đưa ra những lý lẽ mới đến một cuộc đàm luận để cho mỗi thư thêm vào một số thứ không trùng lặp vào tuyến, luôn tâm niệm rằng phần còn lại của tuyến vẫn chứa các lời nhắn khác với các lý lẽ cái mà nó đã sẵn được tạo rồi.

  Cố gắng ở lại trên chủ đề, đặc biệt là trong cuộc thảo luận mà nó thực sự đã khá lớn.

 5. Hãy mở

  Hầu hết các cách thức liên lạc được dùng bên trong Debian cho phép liên lạc công khai và riêng tư. Như theo chương ba của Khế ước xã hội, bạn nên ưu tiên dùng phương thức liên lạc công khai cho các thư liên-quan-đến-Debian, trừ khi đó là các thông tin nhạy cảm.

  Việc này cũng áp dụng cho những thư trợ giúp hay hỗ trợ liên-quan-đến-Debian; không chỉ vì yêu cầu hỗ trợ công rất lớn có thể đưa đến kết quả một câu trả lời đến câu hỏi của bạn, nó cũng đồng thời đảm bảo rằng bất kỳ sai sót vô ý nào tạo bởi người trả lời câu hỏi của bạn sẽ trở nên dễ dàng dò tìm và sửa chữa.

 6. Những trường hợp nan giải

  Trong khi bộ quy tắc ứng xử này có thể được tuân thủ bởi những người tham gia, chúng tôi thừa nhận rằng đôi khi con người có thể có ngày tồi tệ, hoặc không hay biết về một số chỉ dẫn trong bộ quy tắc ứng xử này. Khi điều đó xảy ra, bạn có lẽ đáp lại họ và chỉ cho họ thấy quy tắc ứng xử này. Những lời nhắn như thế có thể để công khai khoặc riêng tư, tùy chọn cái nào thích hợp. Tuy nhiên, bất kể là lời nhắn là công khai hay không, nó vẫn nên tuân thủ các bộ phận liên quan của bộ quy tắc ứng xử này; đặc biệt nhất là, nó không được lăng mạ hay thiếu tôn trọng. Coi rằng là thiện ý; nên nghĩ rằng những người tham gia không nhận biết được lối ứng xử sai của họ thay vì nghĩ rằng họ cố ý phá hỏng chất lượng của cuộc thảo luận.

  Những người phạm lỗi nghiêm trọng hay ngoan cố sẽ bị cấm tạm thời hay vĩnh viễn khỏi cộng đồng thông qua hệ thống của Debian. Các khiếu nại có thể được gửi (riêng) tới các quản trị viên của diễn đàn cộng đồng Debian bằng câu hỏi. Để tìm thông tin liên lạc với những quản trị viên đó, vui lòng xem trang về cấu trúc tổ chức của Debian.


Đọc thêm nữa

Một số liên kết trong phần này tham chiếu đến các tài liệu cái mà là bộ phận của bộ quy tắc ứng xử này, chúng không đủ thẩm quyền trong Debian. Tuy vậy, tất cả chúng có chứa các thông tin hữu ích về việc làm sao để bản thân một người biết cách cư xử với các kênh kết nối.

Các cập nhật quy tắc ứng xử này cần theo thủ tục GR thông thường. Tuy vậy, DPL (hay người đại diện của DPL) có thể thêm hay bỏ các liên kết đến các tài liệu khác trong phần "Đọc thêm nữa" sau khi bàn bạc với dự án và không cần qua thủ tục GR.