Debian trên CD

Tải về ảnh CD Debian bằng BitTorrent

Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

BitTorrent là hệ thống tải ngang hàng được tối ưu hóa cho việc truyền tải dữ liệu với số lượng lớn. Nó đặt mức tải trên máy chủ của chúng tôi ở mức tối thiểu nhất bởi vì các máy khách BitTorrent tải lên từng mảnh nhỏ của các tập tin cho các máy khác trong khi nó đang tải về, như thế sẽ phân tán tải ra toàn mạng và làm cho việc tải dữ liệu trở nên nhanh nhất có thể.

Đĩa CD/DVD đầu tiên chứa mọi tập tin cần thiết để cài đặt một hệ thống Debian tiêu chuẩn.
Hãy tránh tải những thứ không cần thiết, vui lòng đừng tải về các tập tin ảnh CD hay DVD khác trừ khi bạn biết rằng bạn cần những gói được chứa trong chúng.

Bạn sẽ cần một trình khách BitTorrent để tải về các ảnh CD/DVD Debian theo cách này. Bản phân phối Debian có chứa các ứng dụng BitTornado, KTorrent và công cụ nguyên bản BitTorrent. Các hệ điều hành khác cũng được hỗ trợ bởi BitTornadoBitTorrent.

Các torrent chính thức cho bản phát hành ổn định

Hãy chắc rằng bạn phải đọc tài liệu trước khi cài đặt. Nếu bạn chỉ muốn đọc một tài liệu trước khi cài đặt, thì hãy đọc Làm sao để cài đặt, một tài liệu dạo qua nhanh về quy trình cài đặt. Các tài liệu hữu dụng khác bao gồm:

Nếu có thể được, vui lòng để máy khách của bạn chạy sau khi nó đã hoàn tất việc tải về, để giúp cho những máy khách khác có thể tải về các ảnh nhanh hơn!