Debian na CD

Stažení obrazů CD Debianu pomocí jigdo

Upozornění! Tento překlad je příliš zastaralý, prohlédněte si prosím originál.

Jigsaw Download, zkráceně jigdo, v budoucnu zamýšlíme jako hlavní způsob distribuce obrazů CD Debianu. Systém momentálně funguje, ale není moc pohodlný na použití, protože aplikace správce stahování není úplně dokončena.

Proč je jigdo lepší než přímé stahování

Protože je rychlejší! Z různých důvodů je k dispozici méně zrcadel obrazů CD než zrcadel normálního archivu Debianu. V důsledku stahujete obraz CD ze zrcadla, které nejen může být od vás vzdálenější, ale může také být přetížené, zvláště po nových vydáních.

Navíc, některé typy obrazů nejsou k dispozici ke stažení jako úplné .iso soubory, protože na jejich umístění nemáme na našich serverech dost místa.

Samozřejmě, normální zrcadlo Debianu neobsahuje obrazy CD, takže jak je může jigdo stáhnout? jigdo toho docílí tak, že stáhne jednotlivě všechny soubory, které mají být na CD. V dalším kroku všechny tyto soubory spojí do jednoho velkého souboru, který je přesnou kopií obrazu CD. Mimochodem, toto všechno se děje mimo scénu - všechno, co musíte udělat vy, je říct nástroji pro stahování, kde se nachází soubor .jigdo ke zpracování.

Více informací naleznete na domovské stránce jigdo. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomoci s vývojem jigdo, jsou vždy vítáni!

Jak stáhnout obraz pomocí jigdo

Podrobný popis, krok za krokem, celého procesu naleznete na stránce Debian jigdo mini-HOWTO. HOWTO také vysvětluje pokročilé možnosti jigdo, jako například aktualizaci starších verzí obrazů CD na aktuální verzi (stažením pouze toho, co se změnilo, nikoli znovu celého obrazu).

Poté, co stáhnete obrazy a zapíšete je na CD, byste se měli podívat na podrobné informace k procesu instalace.

Oficiální obrazy

Oficiální soubory jigdo pro verzi stable

Blu-ray

Před instalací se podívejte do dokumentace. Pokud před instalací čtete obvykle jen jeden dokument, přečtěte si Návod k instalaci, rychlého průvodce procesem instalace. Další užitečná dokumentace:

Oficiální soubory jigdo pro verzi testing


Vyhledávání obsahu v obrazech CD

Který obraz CD/DVD obsahuje daný soubor? Níže můžete vyhledávat soubory obsažené v široké škále obrazů CD/DVD s Debianem. Můžete vložit několik slov, přičemž každé slovo musí odpovídat části názvu souboru. Zadejte například _i386 pro omezení vyhledávání na konkrétní architekturu. Zadejte _all, abyste viděli balíčky, které jsou shodné pro všechny architektury.

Které soubory jsou obsaženy v daném obrazu? Pokud potřebujete seznam všech souborů obsažených v daném CD/DVD s Debianem, stačí se podívat do souboru list.gz příslušného obrazu na cdimage.debian.org.


Často kladené/zodpovězené otázky (FAQ)

Jak nastavím jigdo, aby používal mou proxy?

Otevřete soubor ~/.jigdo-lite (nebo jigdo-lite-settings.txt ve verzi pro Windows) v textovém editoru a vyhledejte řádek, který začíná wgetOpts. Můžete zadat následující volby:

-e ftp_proxy=http://LOKÁLNÍ-PROXY:PORT/
-e http_proxy=http://LOKÁLNÍ-PROXY:PORT/
--proxy-user=UŽIVATEL
--proxy-passwd=HESLO

Samozřejmě nahraďte skutečnými hodnotami pro váš proxy server. Poslední dvě volby jsou potřeba, jen pokud váš proxy server vyžaduje ověření uživatelského jména a hesla. Volby je potřeba vložit na konec řádku wgetOpts před ukončovací znak '. Všechny volby musí být na jednom řádku.

Další způsob je pod systémem Linux nastavit proměnné prostředí ftp_proxyhttp_proxy, například v souboru /etc/environment nebo ~/.bashrc.

Aaach! Skript skončil chybou - stahoval jsem všechny ty MegaBajty zbytečně?!

Toto by se samozřejmě nemělo stát(ávat), ale z různých důvodů se můžete dostat do stádia, kdy už máte vygenerovaný velký soubor .iso.tmp a bude se zdát, že má jigdo-lite potíže a bude vám opakovaně říkat, že máte zkusit stahovat znovu. V takovém případě můžete zkusit některou z následujících věcí: