Debian på cd

Ofta ställda frågor

Vad är egentligen en cd-avbildning?

En cd-avbildning (eng. cd image) är en exakt representation av en cd som en vanlig datafil, vilken t.ex kan överföras över Internet. Cd-inspelningsprogram kan använda avbildningsfiler för att skapa riktiga cd-skivor.

I Debian använder vi termen cd-avbildning som ett vanligt sätt att beskriva ett brett utbud av saker, varav många inte ens får plats på cd! Namnet är gammalt, men har fastnat i medvetandet. Vi bygger regelbundet flera olika sorters avbildningar:

I många fall kan dessa installerare och live-avbildningar skrivas direkt till ett usb-minne utan att någon CD involveras: se nedan. Bli inte avskräckt av namnet cd-avbildning!

För en korrekt skriven avbildning, ska .iso-filen inte synas på media när du öppnar den! Istället ska du se ett antal filer och mappar - I fallet med en Debian-installer-avbildning inkluderar detta en dists-katalog och en README.html-fil.

Formatet på .iso-filen som vi använder för våra avbildningar kan jämföras med en .zip-fil: Den innehåller andra filer och kataloger, och dessa kommer dyka upp på den färdiga cd/dvd/usb-mediet. Vissa arkivprogram låter dig packa upp, .iso-filer. Använd inte denna funktion för att skapa skivor från de uppackade filerna! Skivan du skapar kommer inte kunna startas eftersom .iso-formatet innehåller specialinformation om hur skivan skall startas från cd/usb/dvd, vilken går förlorad om du packar upp filerna. Se nedan om hur du korrekt skriver en cd/dvd under Linux, Windows eller MacOS, eller hur du skriver en avbildning till ett usb-minne.

Min fråga besvaras inte av detta dokument!

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du be om hjälp på en av Debians sändlistor. Oavsett ditt ärende bör du söka i sändlistearkiven innan du sänder brev till listorna. Du kan prenumerera på och avbeställa listorna. Du behöver dock inte prenumerera för att sända brev till listorna – om du inte prenumererar, be att kopia på svar sänds till dig (”Cc”).

Sändlistor relevanta för problem med cd-installation:

Varför skall jag använda det här jigdo-programmet? Jag vill hellre enkelt hämta över HTTP!

Det finns idag närmare 300 Debianspeglar (vilka innehåller den kompletta Debiandistributionen som .deb-filer), men betydligt färre maskiner som tillhandahåller cd-avbildningar för Debian. Som ett resultat därav är cd-avbildningsservrarna konstant överbelastade.

Dessutom är inte många speciellt entusiastiska över att skapa fler cd-servrar på grund av den stora mängden bortkastad bandbredd (en del håller på att starta om misslyckade hämtningar istället för att fortsätta från den punkt där anslutningen stängdes) och eftersom en vanlig spegel är mer attraktiv (den tillåter kontinuerliga uppgraderingar av Debian, eller att använda uttestningsutgåvan (testing) eller den instabila utgåvan (unstable) istället för den stabila utgåvan (stable)).

Jigdo försöker göra det bästa av denna situation genom att hämta data för cd-avbildningarna från en av de 300 speglarna. Dessa speglar innehåller dock bara de individuella .deb-filerna, inte cd-avbildningen, så en del ytterligare manipulering av datat krävs för att skapa en stod cd-avbildningsfil från de många små .deb-filerna.

Var inte rädd för att testa jigdo! Den komplexa processen att skapa cd-avbildningarna göms helt från dig – istället kommer du tjäna på det faktum att en av de 300 Debianspeglarna med största sannolikhet finns närmare och kan nås snabbare än en av cd-servrarna.

Vilka av de olika avbildningarna bör jag hämta? Behöver jag allihop?

Nej. Först och främst räcker det naturligtvis att hämta cd- eller dvd- eller bd-avbildningar – de tre varianterna innehåller samma paket.

Du behöver dessutom bara cd-/dvd-/bd-avbildningarna för din dators arkitektur. Arkitekturen är den sorts maskinvara din dator använder. Den populäraste är 64-bitars Intel-/AMD-arkitekturen, så de allra flesta behöver bara hämta avbildningarna för amd64. Om din PC har en äldre 32-bitars AMD- eller Intel-processor kommer du med största sannolikhet behöva i386-avbildningar istället.

Dessutom är det i de flesta fall inte nödvändigt att hämta alla avbildningarna för din arkitektur. Paketen sorteras efter hur populära de är: Den första cd:n/dvd:n innehåller installationssystemet och de mest populära paketen. Den andra innehåller något mindre populära paket, den tredje än mindre populära, osv. Du behöver sannolikt bara de första dvd:erna (eller den första blu-ray-disken) om du inte har väldigt speciella krav. (Och om du senare faktiskt behöver ett paket som inte finns på en av de skivor du hämtat kan du alltid installera det paketet direkt från Internet.)

Läs följande stycken om hur du avgör om du vill/behöver hämta nätverksinstallations-cd, uppdaterings-cd eller källkods-cd.

Vad är en netinst-cd eller cd för ”nätverksinstallation”?

För att citera nätverksinstallationssidan: En cd för nätverksinstallation eller netinst-cd är en enkel cd som gör det möjligt att installera hela systemet. Cd:n innehåller bara den minimala uppsättning programvara som behövs för att installera grundsystemet och hämta resterande paket över Internet.

Om du bara vill installera Debian på en enda maskin och den har en snabb Internetförbindelse kan nätverksinstallationen vara den snabbaste och enklaste lösningen för dig: Du hämtar bara de paket som väljs under installationen, något som både sparar tid och bandbredd.

Vad är en uppdaterings-cd?

En uppdaterings-cd/dvd är en cd/dvd som innehåller alla paket som har ändrat sig mellan första utgåvan (t.ex. 7.0, 8.0) och en en senare punktutgåva av den aktuella stabila utgåvan. Om du till exempel redan har den kompletta uppsättningen 8.0.0-skivor kan du använda update-8.2.0-skivan för att göra om denna debian-8.0.0-uppsättning till en debian-8.2.0-uppsättning.

Den här sortens cd är avsedd för distributörer som har tryckt upp många skivor med utgåva (vilket är billigare än individuellt brända cd). Om du beställer cd/dvd-skivor från en sådan distributör är det möjligt att du får en cd/dvd med en något äldre version plus en uppdaterings-cd/dvd för den senaste underutgåvan när du beställer cd-skivor från en cd-försäljare. Detta är ett fullt godtagbart sätt att distribuera Debian på cd eller dvd.

Den här sortens cd/dvd kan naturligtvis även vara användbar för dig som slutanvändare; istället för att skapa en ny cd-uppsättning för varje ny underutgåva räcker det att du hämtar och bränner en eller två uppdaterings-cd:ar för din arkitektur.

Observera att uppdaterings-cd/dvd-skivor inte är menade att starta från, de innehåller endast paketen som krävs för att uppdatera en existerande installation. Om du inte redan har en existerande installation så behöver du använda de vanliga installations-skivorna. Efter att det nya systemet är uppstartat så kan du lägga till uppdateringsskivorna med apt-cdrom add.

Om man nu inte vill hämta uppdateringsskivan även om du redan har en komplett uppsättning skivor för den föregående underutgåvan, vad gör man då? I detta fall bör man överväga att använda jigdo:s uppdaterings-funktion: Jigdo kan läsa innehållet på den gamla skivorna, endast hämta de filer som har ändrats för den ny cd/dvd-uppsättningen, och därefter skapa en komplett uppsättning nya skivor. Den gör då detta genom att endast hämta den mängd data som motsvarar en uppdaterings-cd/dvd.

Vad är en källkods-cd?

Det finns två sorters avbildningar, binär-skivorna som innehåller förkompilera, körfärdiga program, samt källkods-skivorna som innehåller källkoden för programmen. De allra flesta behöver inte källkodsskivorna; du bör inte hämta dem om du inte har ett verkligt bra skäl att göra så.

Var är cd-avbildningen med non-free?

Debian har en väldigt strikt syn vad gäller licenser på programvara: Endast programvara som är fri enligt vad som anges i Debians riktlinjer för fri programvara tillåts in i den faktiska distributionen. All annan icke-fri programvara (non-free, till exempel programvara vars källkod inte är tillgänglig) stöds inte officiellt.

De officiella cd-skivorna kan användas, kopieras och säljas fritt av vem som helst var som helst i världen. Paket i den ofria kategorin (”non-free”) har restriktioner som är oförenliga med dessa, så dessa paket finns inte på de officiella skivorna.

Ibland är det någon som är vänlig nog att skapa inofficiella skivor med de icke-fria paketen. Om du inte hittar några länkar på denna webbplats kan du försöka fråga på sändlistan debian-cd.

Vad är skillnaden mellan officiella och inofficiella avbildningar?

Officiella avbildningar byggs av en av Debians cd-grupps medlemmar och har genomgått viss testning för att försäkra oss om att de fungerar. När de har släpps ändras aldrig avbildningarna – om de visar sig vara trasiga kommer en ny uppsättning med ett annat versionsnummer att släppas.

Inofficiella avbildningar kan byggas av vem som helst – medlemmar i cd-gruppen, andra Debianutvecklare, eller till och med avancerade Debiananvändare. De är typiskt mer àjourförda men har inte testats i samma utsträckning. Några uppvisar specialfunktioner (t.ex stöd för installation på ny maskinvara) eller innehåller ytterligare programvarupaket som inte är en del av Debianarkivet.

Finns det någon live-avbildning tillgänglig med Debian?

En så kallad live-avbildning (live-cd), eller mer precist, ett live-system är ett fullständigt system förberett för dvd, usb-minne eller annat media. Du behöver inte installera något på hårddisken, utan kan istället starta från ditt media (dvd eller USB), och kan börja jobba med maskinen på en gång. Alla program körs direkt från mediet.

Debian Live-projektet tillhandahåller ett antal live-avbildningsfiler för ett stort antal system-typer och media.

Den första cd:n/dvd:n/bd:n startar inte! / Från vilken disk bör jag starta?

Endast den första CD/DVD/BD:n i en uppsättning är startbar.

Om din Debian-disk inte startar bör du först kontrollera att du har skrivit den korrekt till mediet – var vänlig se förklaringen ovan. Du bör dessutom se efter om du ställt in ditt BIOS på att starta från din optiska enhet eller din usb.

Var är avbildningarna för M68K, Hurd eller andra arkitekturer?

Beroende på status för stöd av en specifik arkitektur finns cd-/dvd-avbildningar tillgängliga på olika platser:

Finns det avbildningar för den instabila utgåvan?

Det finns inga kompletta cd-, dvd- eller bd-avbildningar för den instabila utgåvan (unstable). Eftersom paketen i den instabila utgåvan förändrar sig så fort är det mer lämpligt att hämta och installera den via en vanlig Debian-http-spegel.

Om du känner till riskerna med att köra den instabila utgåvan, men ändå vill installera den, har du några alternativ:

Vilken cd-/dvd-/bd-avbildning innehåller paketet XYZ?

För att ta reda på vilken avbildning som innehåller en specifik fil använder du Sökverktyget för cd-avbildningar. Det känner till i princip alla cd-, dvd- och bd-avbildningar som Debian har producerat sedan utgåvan av 3.0 (Woody), och täcker alla officiella utgåvor (både äldre arkiverade utgåvor och den aktuella stabila utgåvan) samt de aktuella uppsättningarna av dagliga- och veckoavbildningar av uttestningsutgåvan.

Kan jag få en förteckning över samtliga paket på en viss avbildning?

Ja. Titta på cdimage.debian.org efter motsvarande .list.gz-fil - den listar alla paket och källkodsfiler som inkluderas i avbildningsfilen. För Debian Live-avbildningar så hittar du filer med liknande namn i samma mapp med filändelsen .packages. Hämta hem dessa och sök sedan igenom dem efter önskat paketnamn.

Källkoden på de officiella cd-skivorna är föråldrad – varför släpper ni inte en ny version?

Vi ger bara ut officiella versioner av den stabila utgåvan när vi anser att de verkligen förtjänar det namnet. Tyvärr betyder det att stabila versioner endast ges ut ungefär varannat år.

Om du behöver nyare versioner av en del av programvaran i Debian kan du installera den stabila utgåvan (stable) och sedan uppgradera (över nätverket) de delar du önskar till versioner från uttestningsutgåvan (testing) - det är möjligt att blanda programvara från de olika utgåvorna.

Alternativt kan du testa de avbildningar för uttestningsutgåvan (testing) som genereras automatiskt varje vecka. Mer information om säkerhetsstöd för uttestningsutgåvan finns i säkerhets-FAQ:en.

Om du bara behöver nya versioner av vissa specifika paket, så kan du också prova tjänsten backports, som tar paket från uttestningsutgåvan och modifierar dem så att de fungerar under den stabila utgåvan. Det här alternativet kan vara säkrare än att installera samma paket direkt från uttestningsutgåvan.

Hur vet jag att jag hämtar de senaste avbildningarna?

Notisen nederst på Debian på cd-sidan visar alltid versionsnumret för den senaste utgåvan.

Hur kan jag verifiera de hämtade ISO-avbildningarna och skriven optisk media?

Detaljerad information om hur man verifierar de signerade checksum-filerna som tillhör ISO-avbildningsfilerna finns på sidan för äkthetssäkerställning. Efter att du kryptografiskt har verifierat checksum-filerna, så kan du kontrollera om:

Problemet med kontroll av brända optiska medier är att vissa former av media kan returnera fler byte än det finns i ISO-avbildningen. Dessa efterföljande tecken är omöjliga att undgå med cd-skivor brända i TAO-läge, dvd-r(w) brända inkrementellt, formaterade dvd-rw, dvd+rw, bd-re, samt USB-minnen. Därför är vi tvungna att läsa precis samma antal datasektorer från mediet, som finns i själva ISO-avbildningen; läsning av flera bytes från mediet förändrar resultatet av kontrollsummeberäkningen.

Alternativt används ett nyttigt hjälpskript med namn check_debian_iso, som kan verifiera ISO-avbildningar och optiska medier, där det passande antalet bytes läses från mediet, varefter kontrollsumman beräknas och jämförs med innehållet i checksumfilen.

Varför blir dvd-avbildningen jag hämtar mindre än 1 Gbyte när den borde vara större än 4 Gbyte?

Troligtvis har inte verktyget du använde för att hämta avbildningen stöd för stora filer, dvs. det har problem med att hämta filer större än 4 Gbyte. Ett vanligt symptom på detta är att filstorleken (mängden data som har hämtats) som rapporteras när du har hämtat filen är exakt 4 Gbyte för litet. Till exempel, om dvd-avbildningen är 4,4 Gbyte rapporterar programmet en storlek på 0,4 Gbyte.

Vissa äldre versioner av wget uppvisar också detta problem. Du kan antingen uppgradera till en version av wget som inte har denna begränsning eller använda kommandoradsverktyget curl: curl -C - [URL]

Hur skriver jag en ISO-avbildning under Linux/Unix?

Notera att Debian ISO-avbildningar för i386, amd64 och arm64 även är bootbara från USB-minnen; se nedan.

xorriso för alla former av optiska medier (även om man inte har root-åtkomst):
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/sr0 -eject debian-x.y.z-arch-MEDIUM-NN.iso
För att hitta den högsta, nominella hastigheten, när det skrivs till BD-RE (dvs. utan nedgång i hastighet, som orsakas av enhetens interna felhantering), väljs alternativet stream_recording=on.

growisofs för de optiska medierna dvd och bd:
growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=debian-x.y.z-arch-MEDIUM-NN.iso

wodim för optiska cd-medier:
wodim -v dev=/dev/sr0 -eject -sao debian-x.y.z-arch-CD-NN.iso

För Linux finns även X-programmen Brasero, K3B och X-CD-Roast för att nämna några stycken. Notera att de alla är grafiska användargränssnitt till de tidigare nämnda lågnivåprogrammen.

Brasero
Välj knappen Burn Image. Efter detta väljer du Click here to select a disc image, varefter du navigerar till den hämtade ISO-filen. Sedan undersöker du om inställningarna under Properties är korrekta, och om så är fallet väljer du till slut Create Image.
K3b
Välj menyalternativet Tools - CD - Burn CD Image. I dialogrutan som öppnas, skriver du sökvägen till avbildningen i fältet Image to Burn, kontrollerar om övriga inställningar är korrekta, och väljer sedan Start.
X-CD-Roast
Efter att programmet har startat, välj Setup och välj fliken HD settings. Kopiera cd-avbildningen med Debian till en av mapparna som visas i översikten. (Om översikten är tom, skriv sökvägen till mappen, som du önskar använda till mellanlagring, och välj Add.) Välj OK för att avsluta inställningen. Välj härefter Create CD och Write Tracks. Vilj fliken Layout tracks, välj raden som visar cd-avbildningens filnamn och välj Add, välj härefter Accept track layout. Till sist väljer du Write tracks.

Hur skriver jag en ISO-avbildning under Windows?

På aktuella versioner av Windows kan detta göras utan extraprogram genom att högerklicka på ISO-filen och välja "Bränn avbildning till disk (eller liknande)"

Detta kan vara ett litet problem på äldre versioner av Windows, eftersom många Windowsprogram använder sina egna format för cd-avbildningar. För att bränna .iso-avbildningarna måste du troligen använda en special-meny. Leta efter alternativ i stil med ISO 9660-fil, Rå ISO-avbildning eller 2048 bytes/sektor. (Observera: andra värden på bytes/sektor är ödesdigra!) Vissa program ger inte dessa val; använd istället ett annat brännarprogram (fråga en vän eller kollega). Här finns information om hur du spelar in cd-avbildningar med specifika produkter:

ImgBurn (freeware)
Det finns skärmbilder som beskriver hur man skriver en avbild till cd/dvd
CDBurnerXP Pro (freeware)
Hur man skriver en .iso-avbildning beskrivs i programmets manual.
Roxio Easy-CD Creator
Från menyn File, välj Create CD from image.... Välj sedan filtypen .iso och rätt avbildning. Detta öppnar cd-skapar-GUI:t, kontrollera här att all information om din cd-r är korrekt. I delen Create options, välj Create CD; under Write method välj Track at once och Close CD.
Nero från Ahead Software
Deaktivera guiden och välj sedan Burn Image från File- eller Recorder-menyn. Välj All Files i filvalsfönstret om så krävs. Välj .iso-filen, klicka OK i this is a foreign file-dialogen om en sådan visas. I alternativdialogen som visas bör förinställningen vara okej: Data Mode 1, Block Size 2048, Raw Data, Scrambled, and Swapped ej markerad, samt Image Header och Image Trailer kvar på 0. Klicka OK. Under Write CD eller Burn använder du förinställningarna, dvs. Write och Determine maximum speed samt markera alternativet Finalize CD.
Microsoft Resource Kit Tools
Kommandoradsprogrammen Resorce Kit Tools tillhandahålls utan extra kostnad från Microsoft och fungerar med Windows 2003 och XP. Två program för att skriva avbildningar till cd och dvd medföljer, de heter Cdburn.exe och Dvdburn.exe. Hur de används beskrivs i den medföljande hjälpfilen – i stort sett är kommandoraden du skall ange något i stil med cdburn enhet: iso-fil.iso /speed max

Om du kan tillhandahålla uppdaterad information eller detaljer om andra program, berätta det för oss. Om du har något av programmen ovan på svenska, kontakta översättarna så att beskrivningarna kan översättas.

Hur skriver jag en ISO-avbildning under Mac OS?

Programmet Toast för MacOS rapporteras fungera fint med .iso-filer. Du kan vara helt säker genom att ge dem skaparkoden CDr3 (eller möjligen CDr4) och typkoden iImg genom att t.ex använda FileTyper. Om du dubbelklickar på filen kommer då Toast att startas automatiskt utan att du behöver dra-och-släppa eller gå via File-Open-menyn.

Ett annat alternativ är Disk Utility (medföljer Mac OS X 10.3 och senare): Efter att ha öppnat programmet Disk Utility (i mappen /Program/Verktygsprogram), välj Bränn... i Image-menyn och välj CD-avbildningen som du vill bränna. Kontrollera att inställningarna är korrekta, och klicka sedan på Bränn.

Ytterligare ett alternativ är Skivverktyg (medföljer Mac OS X 10.1 och senare): Efter att ha öppnat programmet Disk Copy (i mappen /Program/Verktygsprogram), välj Bränn... i menyn Avbild och välj vilken cd-avbildning du vill bränna. Kontrollera att inställningarna är korrekta och klicka sedan på Bränn.

Hur skriver jag en cd/dvd/bd-avbildning till ett USB-minne?

Flera av Debian och Debian live-avbildningarna, framför allt alla i386-, amd64-, och arm64-avbildningar, är framställda med hjälp av teknologin isohybrid, vilket betyder att de kan användas på två olika sätt:

På en Linuxmaskin kan du helt enkelt använda kommandot cp för att kopiera en avbildning till ett USB-minne:

cp <fil> <enhet>

Alternativt kan du använda dd:

sudo dd if=<file> of=<device> bs=16M status=progress oflag=sync

Där:

Utöver metoden ovan för Linuxsystem, finns även programmet win32diskimager tillgängligt, som gör det möjligt att skriva sådana bootbara USB-minnen under Windows.

Vänligen notera att Debian rekommenderar att inte använda unetbootin för denna uppgift. Den kan orsaka problem som är svåra att diagnostisera med uppstart och installation, så det rekommenderas inte.

Hur bör jag märka skivorna?

Det finns ingen obligatorisk märkning. Dock föreslår vi att du använder följande metod för att försäkra dig att skivorna kan arbeta ihop med andras:

Debian GNU/{Linux|Hurd} <version>[<revision>]
Official {<arkitektur>} {CD|DVD|BD}-<nummer>

Till exempel:

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official i386 CD-1

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official amd64 DVD-2

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official source BD-1

Debian GNU/Hurd 6.0.3
Officiell i386 Netinst CD

Om du har tillräckligt med plats kan du även lägga till kodnamnet på första raden, till exempel: Debian GNU/Linux 6.0.3 Squeeze.

Observera att du endast får använda märkningen Official för skivor som har en kontrollsumma som stämmer överens med den från jigdo-filerna från de officiella utgåvorna. Skivor som inte har rätt kontrollsumma (t.ex dina egna skapelser) måste tydligt märkas Unofficial (inofficiella), till exempel:

Debian GNU/Linux 6.0.3
Unofficial Non-free

När det gäller de officiella ögonblicksbilderna som släpps veckovis bör inte versionsnummer på formen 6.0.3 användas, för att undvika sammanblandning med utgivna Debianversionen. Märk istället avbildningen med kodnamnet, till exempel Etch, eller vilken utgåva det gäller, till exempel testing. Lägg även till Snapshot och datumet för ögonblicksbilden:

Debian GNU/Linux Etch
Official Snapshot alpha Binary-2
2005-06-17

Det är naturligtvis fullt tillåtet att översätta etiketten, till exempel:

Debian GNU/Linux 3.0
Officiell i386 Binär-1

Finns det några bilder att ha på skivor och omslag?

Det finns ingen officiella motiv för omslag, baksida och etikett på cd-/dvd-/bd-skivor med Debian, men ett antal personer har skapat fina bilder. Se den separata omslagssidan.

Finns äldre cd-/dvd-/bd-avbildningar fortfarande tillgängliga?

Vissa äldre avbildningar är tillgängliga från arkivsektionen på cdimage.debian.org. Till exempel kan du testa äldre arkitekturer om du behöver stöd för en viss (under)arkitektur som inte stöds i en nyare utgåva.

Observera att om du installerar från en gammal cd/dvd kommer innehållet i /etc/apt/sources.list normalt att peka på den aktuella stabila Debianutgåvan. Det innebär att en uppgradering över nätet kommer uppgradera till den aktuella stabila utgåvan. För att undvika detta, men fortfarande få säkerhetsuppdateringar för en gammal utgåva som fortfarande stöds, kan du ändra innehållet i filen. Ersätt stable med oldstable.

Vilket är bästa sättet att installera Debian på många sammankopplade datorer?

Om du vill installera Debian på ett stort antal maskiner och sedan hålla alla dessa installationerna à jour (dvs. säkerhetsuppdateringar) är det inte idealiskt att installera från optisk media, men å andra sidan är inte installation via Internet det heller, då paketen måste hämtas igen för varje maskin. I detta fall bör du skapa en lokal cache, med följande tre möjligheter:

Det kan vara klurigt att installera på många maskiner. Fully automatic installation (FAI, helautomatiserad installation), vilket även finns som ett Debianpaket, kanske kan hjälpa dig med detta.

Jag har en lokal Debianspegel och vill skapa mina egna skivor. Hur går jag tillväga?

Förutom en lokal Debianspegel behöver du även en hel del diskutrymme. Skripten för att skapa avbildningar finns i paketet debian-cd. Det är dock vanligtvis bättre att använda den senaste koden från git. (Du bör dock se på paketets beroenden för att se till att du har alla verktyg som behövs.)

För att få tag på den senaste git-versionen, se till att du har installerat git. Från en tom katalog ger du följande kommandon:

git clone https://salsa.debian.org/images-team/debian-cd.git

Om du testar skripten, se sändlistearkivet för debian-cd för lösningar på de frågor som oundvikligen dyker upp. :-)

Hur blir jag spegel för Debians CD/DVD/BD-avbildningar?

De nödvändiga stegen för att skapa din egen debian-cd-avbildningsspegel och hålla den uppdaterad beskrivs på en egen sida.

Några avbildningar saknas! Bara de första n avbilderna är tillgängliga! Var är resten?

Vi lagrar/tillhandahåller inte en full uppsättning ISO-avbildningar för alla arkitekturer. Detta gör vi för att reducera mängden diskutrymme som används på speglarna. Du kan använda verktyget jigdo för att återskapa de saknade ISO-avbildningarna istället.