Debian op CD

Veelgestelde vragen

Wat is een cd-image eigenlijk?

Een cd-image is de exacte weergave van de gegevens op een cd in een gewoon computerbestand, dat bijvoorbeeld over het internet kan doorgestuurd worden. Programma's voor het branden van een cd kunnen het image-bestand gebruiken om een echte cd te maken.

In Debian gebruiken we de term CD image als een algemene manier om een reeks zaken te beschrijven, waarvan er vele zelfs niet eens op een cd passen! De naam is oud, maar hij is blijven hangen. Geregeld bouwen we verschillende soorten images:

In veel gevallen kunnen deze installatie-images en live-images rechtstreeks op een USB-stick geschreven worden, zonder dat er een cd aan te pas komt; zie hieronder. Laat u niet afschrikken door de naam cd-image!

Bij een correct geschreven image, mag het .iso-bestand niet zichtbaar zijn op het medium wanneer u dit benadert! Wel moet u een aantal bestanden en mappen zien - in het geval van een image van een Debian installatiesysteem, is dit onder andere een map dists en een bestand README.html.

Het .iso-bestandsformaat dat wij voor onze images gebruiken is ruwweg te vergelijken met een .zip-bestand: het bevat andere bestanden en mappen en enkel deze komen voor op het uiteindelijke cd/dvd/USB-medium. Met sommige archiveringsprogramma's kunt u .iso-bestanden uitpakken. Gebruik deze functionaliteit niet om een cd te maken met de uitgepakte bestanden! Het medium dat daarvan het resultaat is, zal niet kunnen opstarten omdat de .iso-indeling bijzondere informatie bevat in verband met het opstarten vanaf de cd/dvd/USB, en die informatie raakt verloren wanneer u het bestand uitpakt. Zie hierna over hoe u op een correcte wijze een cd/dvd-image schrijft onder Linux, Windows of Mac OS, of hoe u een image schrijft op een USB-stick.

In deze FAQ vond ik niet het antwoord op mijn vraag!

Indien u hier geen antwoord vindt op uw vraag, kunt u hulp vragen op een van de mailinglijsten van Debian. In ieder geval moet u eerst in de mailinglijstarchieven zoeken voor u een e-mail stuurt naar de lijst. U kunt op de lijsten intekenen en u erop uitschrijven. Maar u moet niet ingetekend hebben op de lijst om er e-mail naar te kunnen sturen - indien u niet ingetekend heeft, vraag dan dat men u in Cc zet bij een antwoord.

Relevante mailinglijsten bij problemen met een cd-installatie:

Waarom moet ik dat programma jigdo gebruiken? Ik verkies een gewone download via HTTP!

Tegenwoordig zijn er bijna 300 Debian spiegelservers (welke de volledige Debian distributie bevatten onder de vorm van .deb-bestanden), maar er zijn veel minder machines die de Debian cd-images aanbieden, met als gevolg dat de cd-imageservers permanent overbelast zijn.

Bovendien staat niemand te springen om extra cd-servers op te zetten door de grote hoeveelheid verspilde bandbreedte (sommige mensen blijven een mislukte download herstarten in plaats van deze te hervatten vanaf het punt waarop de verbinding verbroken werd) en omdat een gewone spiegelserver attractiever is (het maakt voortdurende upgrades van Debian mogelijk of het gebruik van de distributies testing/unstable in plaats van stable).

jigdo tracht het beste te maken van deze situatie door de data voor de cd te downloaden van een van de 300 spiegelservers. Deze spiegelservers hebben echter enkel afzonderlijke .deb-bestanden en niet het cd-image, waardoor enige bijkomende bewerking van de data nodig is om één groot cd-image-bestand te produceren op basis van de vele kleine .deb-bestanden.

U hoeft niet bang zijn om jigdo te gebruiken! Het complexe proces van het genereren van het cd-image, gebeurt volledig achter de schermen en u profiteert van het feit dat een van de 300 spiegelservers vast en zeker dichterbij en sneller zal zijn dan om het even welke cd-server.

Welke van de talloze images moet ik downloaden? Heb ik ze allemaal nodig?

Neen. In de eerste plaats moet u uiteraard slechts of cd- , of dvd- , of BD-images downloaden - de drie types images bevatten dezelfde pakketten.

Bovendien heeft u ook enkel de cd/dvd/BD-images voor de architectuur van uw computer nodig. De architectuur is het type hardware dat uw computer gebruikt. Veruit de populairste is de 64-bits Intel/AMD-pc-architectuur en dus zullen de meeste mensen enkel de images voor amd64 nodig hebben. Indien uw pc een oudere 32-bits processor van AMD of Intel heeft, zult u hoogstwaarschijnlijk de i386-images nodig hebben.

Voorts is het in de meeste gevallen niet nodig om alle images voor uw architectuur te downloaden. De pakketten worden gerangschikt volgens populariteit: de eerste cd/dvd/BD bevat het installatiesysteem en de populairste pakketten. De tweede bevat de iets minder populaire, de derde zelfs nog minder populaire, enz. Wellicht zult u enkel de eerste paar dvd's (of de eerste BD, enz.) nodig hebben, tenzij u heel bijzondere eisen heeft. (En in geval u later een pakket blijkt nodig te hebben dat niet op een van de gedownloade cd's/dvd's/BD's staat, kunt u dat pakket altijd nog rechtstreeks van het internet installeren.)

Lees ook de volgende paragrafen om te bepalen of u netwerkinstallatie-cd's moet downloaden of update-cd's of broncode-cd's.

Wat is een netinst- of netwerkinstallatie-cd?

Een citaat uit de webpagina over netwerkinstallatie: Een netwerkinstallatie- of netinst-cd is één enkele cd die u toelaat om het volledige besturingssysteem te installeren. Deze cd bevat enkel de software die minimaal nodig is om het basissysteem te installeren en om de overige pakketten via het internet op te halen.

Indien u Debian slechts op één computer met een snelle internetverbinding wilt installeren, zal netwerkinstallatie voor u de snelste en makkelijkste optie zijn: u downloadt enkel de pakketten die u selecteerde om op uw computer te installeren, wat zowel tijd als bandbreedte bespaart.

Wat zijn de update-cd's/dvd's?

Update-cd's/dvd's zijn cd's/dvd's die alle pakketten bevatten die werden gewijzigd tussen een hoofdrelease (bijv. versie 7.0, 8.0, enz.) en een latere tussenrelease van die stabiele uitgave. Indien u bijvoorbeeld al de volledige collectie cd's/dvd's heeft van debian-8.0.0, kunt u de collectie schijven van debian-update-8.2.0 daaraan toevoegen en op die manier van uw debian-8.0.0-versie een versie debian-8.2.0 maken.

Dit type cd/dvd is bedoeld voor verkopers die grote hoeveelheden geperste cd's/dvd's hebben (wat deze goedkoper maakt dan afzonderlijk gebrande cd's/dvd's). Indien u bij een dergelijke verkoper cd's/dvd's bestelt, is het mogelijk dat u cd's/dvd's ontvangt van een iets oudere tussenrelease samen met enkele update-cd's/dvd's voor de laatste revisie. Dit is een perfect aanvaardbare manier om Debian via cd/dvd te verdelen.

Natuurlijk kan dit type cd/dvd ook voor u als eindgebruiker nuttig zijn. In plaats van voor elke nieuwe revisie een volledig nieuwe collectie cd's/dvd's te maken, moet u enkel de update-cd's/dvd's voor uw architectuur downloaden en branden.

Merk op dat update-cd's/dvd's niet bedoeld zijn om ermee op te starten. Ze bevatten enkel de pakketten die nodig zijn om een bestaande installatie op te waarderen. Indien u een dergelijke bestaande installatie niet heeft, moet u de normale installatie-cd's/dvd's gebruiken. Na het opstarten van het nieuwe systeem kunt u dan de update-cd/dvd toevoegen met apt-cdrom add.

Wat als u om een of andere reden de update-cd/dvd niet wenst te downloaden, hoewel u de volledige collectie cd's/dvd's/BD's van de vorige revisie reeds in uw bezit heeft? In dat geval zou u jigdo's update-functie kunnen gebruiken: jigdo kan de inhoud van de oude cd's/dvd's/BD's lezen, enkel die bestanden welke werden gewijzigd, downloaden voor de nieuwe cd's/dvd's en de volledige collectie nieuwe cd's/dvd's/BD's creëren. En om dit te doen, zal het toch maar ongeveer evenveel data downloaden als voor een update-cd/dvd.

Wat zijn de source-cd's?

Er zijn twee soorten images, de binaire cd's met vooraf gecompileerde programma's die klaar voor gebruik zijn, en de source-cd's die de broncode voor die programma's bevatten. De overgrote meerderheid gebruikers heeft deze broncode-cd's niet nodig. U moet ze niet downloaden tenzij u er een grondige reden voor heeft.

Waar is het cd-image met non-free?

Debian heeft een vrij strikte kijk op de licenties van software. Enkel software die vrij is in de betekenis van de Debian Free Software Guidelines (de richtlijnen van Debian in verband met vrije software), wordt tot de eigenlijke distributie toegelaten. Al de overige, niet-vrije, software (bijvoorbeeld software waarvan de broncode niet beschikbaar is), wordt niet officieel ondersteund.

De officiële cd's mogen vrij gebruikt, gekopieerd en verkocht worden door iedereen en overal ter wereld. Voor pakketten uit de categorie non-free gelden restricties die hiermee strijdig zijn en daarom worden deze pakketten niet op de officiële cd's geplaatst.

Soms is iemand zo vriendelijk om niet-officiële cd's met non-free te maken. Indien u op deze website geen links vindt, kunt u het misschien vragen op de mailinglijst debian-cd.

Wat is het verschil tussen officiële en niet-officiële images?

Officiële images worden gebouwd door een lid van het Debian cd-team en hebben bepaalde testen ondergaan om zeker te zijn dat ze werken. Eens ze vrijgegeven werden, worden de images nooit gewijzigd - mocht blijken dat ze defect zijn, dan wordt een nieuwe collectie met een ander versienummer uitgebracht.

Niet-officiële images kunnen door iedereen gebouwd worden - leden van het cd-team, andere ontwikkelaars van Debian en zelfs Debian gebruikers. Gewoonlijk zijn ze recenter, maar werden ze minder getest. Sommige bevatten nieuwe functionaliteit (bijv. ondersteuning voor een installatie op recentere hardware), of bevatten extra softwarepakketten die niet behoren tot het Debian archief.

Is er een Debian live-image te verkrijgen?

Ja. Een zogenaamd live-image (live cd), of juister gezegd, een live-systeem, is een volledig systeem dat gemaakt werd voor een dvd, USB-stick of een ander medium. U dient niets te installeren op de harde schijf. In plaats daarvan start u op vanaf het medium (dvd of USB-stick) en kunt u onmiddellijk beginnen werken op de computer. Alle programma's worden rechtstreeks vanaf het medium uitgevoerd.

Het Debian Live Project produceert live imagebestanden voor verschillende types systemen en media.

De cd/dvd/BD start niet op! / Vanaf welke schijf moet ik opstarten?

Enkel de eerste cd/dvd/BD van de collectie kan opstarten.

Indien uw Debian schijf niet wil opstarten, moet u eerst controleren of u ze correct naar het medium hebt weggeschreven - lees daarover de bovenstaande uitleg. Controleer ook of uw BIOS ingesteld is om op te starten vanaf uw optisch station of de USB-stick.

Waar zijn de images voor M68K, Hurd en andere architecturen?

Afhankelijk van de mate waarin een bepaalde architectuur ondersteund wordt, zijn cd/dvd-images te vinden op een andere plaats:

Zijn er images beschikbaar voor de distributie unstable?

Voor unstable zijn geen complete cd/dvd/BD-images beschikbaar. Omdat de pakketten in unstable zo vaak wijzigen, is het meer geschikt om unstable te downloaden en te installeren via een gewone Debian HTTP-spiegelserver.

Indien u op de hoogte bent van de risico's die verbonden zijn met het gebruik van unstable, maar deze distributie nog steeds wenst te installeren, heeft u enkele mogelijkheden:

Welk cd/dvd/BD-image bevat pakket XYZ?

Om te weten welk image een bepaald bestand bevat, kunt u decd-image-zoekmachine gebruiken. Deze heeft weet van zo ongeveer alle Debian cd's/dvd's/BD's die Debian produceerde sinds release 3.0 (Woody) en bestrijkt alle officiële releases (zowel oudere gearchiveerde releases als de huidige stabiele release), evenals de huidige collectie van de dagelijks en wekelijks gebouwde images voor de distributie testing.

Kan ik een lijst verkrijgen van alle pakketten die in een image vervat zitten?

Ja. Kijk op cdimage.debian.org voor het overeenkomstige .list.gz-bestand - het vermeldt alle pakketten en broncodebestanden die in het image zitten. Voor de images van Debian Live vindt u in de map van de imagebestanden bepaalde bestanden met een gelijkaardige naam en het suffix .packages. Download deze en zoek erin naar de naam van het gewenste pakket.

De software op de officiële cd's is verouderd - waarom brengt u geen nieuwe versie uit?

We maken slechts een officiële release van de stabiele distributie wanneer we van mening zijn dat deze die naam echt verdient. Jammer genoeg betekent dit dat er slechts ongeveer om de twee jaar een release van stable plaats vindt ...

Indien u een meer recente versie nodig heeft van sommige software in Debian, kunt u stable installeren en dan (via het net) de onderdelen die u wenst, opwaarderen naar de versie uit testing - het is mogelijk om software uit de verschillende releases te mengen.

Een andere mogelijkheid is om de images van testing die elke week automatisch gegenereerd worden, te gebruiken. Meer informatie over beveiligingsondersteuning voor testing is te vinden in de FAQ over beveiliging.

Indien u enkel voor specifieke pakketten een recentere versie nodig heeft, kunt u ook gebruik maken van de dienst backports welke pakketten uit testing neemt en deze aanpast, zodat ze kunnen werken in stable. Deze werkwijze is wellicht veiliger dan hetzelfde pakket rechtstreeks te installeren vanuit testing.

Hoe weet ik dat ik de meest recente images download?

De voetnoot onderaan de pagina Debian op cd vermeldt steeds het versienummer van de meest recente release.

Hoe kan ik de gedownloade ISO-images en de beschreven optische media verifiëren?

Gedetailleerde informatie over hoe u de ondertekende checksumbestanden met de checksums van de ISO-imagebestanden kunt authenticeren is te vinden op de pagina over authenticiteitsverificatie. Na het cryptografisch verifiëren van de checksumbestanden, kunnen we nagaan of:

Het probleem met de verificatie van beschreven optische media is dat sommige mediatypes mogelijk meer bytes zullen rapporteren dan er in het ISO-image te vinden zijn. Dergelijke resterende rommel valt niet te vermijden bij een cd die in TAO-modus beschreven werd, bij een incrementeel opgenomen DVD-R[W], bij een geformatteerde DVD-RW, DVD+RW, BD-RE, evenals bij een USB-stick. Om die reden moet exact hetzelfde aantal data-sectoren gelezen worden op het medium als er in het ISO-image zelf zijn. Meer bytes uitlezen op het medium wijzigt onvermijdelijk het checksumresultaat.

Een andere mogelijkheid is het handige hulpscriptje dat check_debian_iso heet. Dit kan ISO-imagebestanden en optische media verifiëren, door het passend aantal bytes te lezen van het medium, het controlegetal te berekenen en dat te vergelijken met het checksumbestand.

Waarom is mijn gedownload dvd-image kleiner dan 1 GB terwijl het groter dan 4 GB zou moeten zijn?

Waarschijnlijk biedt het hulpmiddel dat u gebruikt voor het downloaden van het image geen ondersteuning voor grote bestanden, d.w.z. dat het problemen heeft met het downloaden van bestanden die groter zijn dan 4 GByte. Het gebruikelijke symptoom bij dit probleem is dat het hulpmiddel bij het downloaden van het bestand een bestandsgrootte rapporteert (en een hoeveelheid data downloadt) die exact 4 GB te klein is. Bijvoorbeeld, indien het dvd-image 4,4 GB is, zal uw hulpmiddel een grootte van 0,4 GB rapporteren.

Sommige oude versies van wget lijden ook aan dit probleem. Ofwel moet u opwaarderen naar een versie van wget die deze beperking niet kent, ofwel kunt u aan de commandoregel het downloadhulpmiddel curl gebruiken: curl -C - [URL]

Hoe schrijf ik een ISO-image onder Linux/Unix?

Merk op dat Debian ISO-images voor i386, amd64 en arm64 ook vanaf een USB-stick opgestart kunnen worden; zie hieronder.

xorriso voor alle types optische media (ook als niet-rootgebruiker mogelijk):
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/sr0 -eject debian-x.y.z-arch-MEDIUM-NN.iso
Om de volledige nominale snelheid te halen bij het schrijven naar BD-RE (d.w.z. zonder de vertraging door het interne defectbeheer van het station), moet u de optie stream_recording=on toevoegen.

growisofs voor de optische mediatypes dvd en BD:
growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=debian-x.y.z-arch-MEDIUM-NN.iso

wodim voor het optisch mediumtype cd:
wodim -v dev=/dev/sr0 -eject -sao debian-x.y.z-arch-CD-NN.iso

Onder Linux heeft u voor de grafische omgeving X ook de programma's Brasero, K3B en X-CD-Roast, om er enkele te vermelden. Merk op dat dit allemaal frontends zijn voor de eerder vermelde basisprogramma's voor het branden van schijven.

Brasero
Selecteer de knop Image branden.Klik daarna op Klik hier om een disc-image te selecteren, blader en selecteer het ISO-bestand dat u downloadde, ga na of de instellingen onder Eigenschappen correct zijn en kies Image creëren.
K3b
Selecteer Hulpmiddelen - cd - cd-image branden in het menu. In het dialoogvenster dat geopend wordt, voert u in het veld Te branden image het pad naar het image in. Controleer of de overige instellingen correct zijn en klik op Start.
X-CD-Roast
Na het starten van het programma klikt u op Configuratie en kiest u het tabblad Harddisk instellingen. Kopieer het Debian cd-image naar een van de mappen die in de tabel getoond worden. (Indien de tabel leeg is, voer dan het pad in naar een map die u wilt gebruiken voor tijdelijke opslag, en klik dan op Toevoegen.) Klik op OK om de configuratie te verlaten. Selecteer nadien cd/dvd maken en dan Tracks schrijven. Kies het tabblad Tracks opmaken, selecteer de regel waarop de bestandsnaam van het image te zien is en klik op Toevoegen en klik dan op Track-opmaak accepteren. Klik tenslotte op Tracks schrijven.

Hoe schrijf ik een ISO-image onder Windows?

Op recente versies van Windows, kan dit natuurlijk worden gedaan door met de rechtermuisknop op het ISO-image te klikken en te kiezen voor "Burn image to disk (of iets vergelijkbaars, bijvoorbeeld "Image op schijf branden")".

Op oudere versies van Windows kan dit een klein probleem zijn, omdat veel Windowsprogramma's voor het branden van cd-images hun eigen indeling gebruiken. Voor het branden van de .iso-images zult u waarschijnlijk een menu-item speciaal moeten hebben. Zoek naar opties als ISO9660-bestand, Ruw ISO-image of 2048 bytes/sector. (Noot: andere waarden voor bytes/sector zijn noodlottig!) In sommige programma's zijn deze opties niet beschikbaar. Gebruik dan een ander programma om de schijven te branden (vraag het een vriend of collega). Hieronder vindt u informatie over het schrijven van cd-images met specifieke programma's:

ImgBurn (Freeware)
Er bestaan schermafbeeldingen over het schrijven van een image naar een cd/dvd
CDBurnerXP Pro (Freeware)
De werkwijze voor het schrijven van een .iso-image wordt in de handleiding van het programma beschreven.
Roxio Easy-CD Creator
In het menu Bestand kiest u cd creëren van image.... Selecteer dan het bestandstype .iso en het correcte image. Dit opent het scherm Instellingen voor cd creëren. Hier moet u ervoor zorgen dat alle informatie over uw CD-R correct is. In het onderdeel Creatie-opties kiest u cd maken; onder Schrijfmethode kiest u Track at once en cd sluiten.
Nero van Ahead Software
Zet de assistent uit en selecteer dan Image branden in het menu Bestand of Opnemen. Selecteer indien nodig Alle bestanden in het selectievenster. Selecteer het .iso-bestand, klik OK in het dialoogvenster dit is een vreemd bestand als dat weergegeven wordt. In het keuzevenster dat dan geopend wordt, zouden de standaardinstellingen oké moeten zijn: Data Modus 1, Blokgrootte 2048, Ruwe Data, Gecodeerd, en Omgewisseld niet geselecteerd, en Image Header en Image Trailer op 0. Klik OK. Kies onder cd schrijven of Branden de standaardopties, d.w.z. Schrijven en Maximale snelheid bepalen en kruis daarnaast ook de optie cd afwerken aan.
De Resource Kit Tools van Microsoft
Microsoft stelt de Resource Kit Tools voor de commandoregel gratis ter beschikking. Zij zijn geschikt voor Windows 2003 en XP. Deze bevatten twee programma's om images naar cd en dvd te schrijven onder de naam Cdburn.exe en Dvdburn.exe. Het gebruik van de programma's wordt in het bijhorende hulpbestand beschreven - in wezen is het uit te voeren commando iets in de zin van cdburn schijf: iso-bestand.iso /snelheid max

Indien u over geactualiseerde informatie beschikt of informatie over andere programma's, laat het ons dan a.u.b. weten.

Hoe schrijf ik een ISO-image onder Mac OS?

Van het programma Toast voor Mac OS is bekend dat het goed werkt met .iso-bestanden. U kunt extra op veiligheid spelen door het de creatorcode CDr3 (of mogelijk CDr4) mee te geven en de typecode iImg met behulp van bijv. FileTyper. Dubbelklikken op het bestand zal dan onmiddellijk Toast openen, zonder dat u moet slepen en neerzetten of via het menu Bestand openen moet gaan.

Een andere mogelijkheid is het Schijfhulpprogramma (ingesloten bij Mac OS X 10.3 en later): Na het openen van het Schijfhulpprogramma (in de map /Toepassingen/Hulpprogramma's) selecteert u Branden... in het menu Image en kiest u het te branden cd-image. Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn en klik dan op Branden.

Nog een mogelijkheid is Schijf kopiëren (ingesloten bij Mac OS X 10.1 en later): Na het openen van de toepassing Schijf kopiëren (in de map /Toepassingen/Hulpprogramma's) selecteert u Branden Image... in het menu Image en kiest u het te branden cd-image. Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn en klik dan op Branden.

Hoe schrijf ik een cd/dvd/BD-image naar een USB-stick?

Verscheidene van de Debian images en de images van Debian Live, in het bijzonder alle i386-, amd64- en arm64-images worden gecreëerd met de isohybrid-technologie, hetgeen betekent dat ze op twee verschillende manieren gebruikt kunnen worden:

Gebruik op een Linux-computer gewoon het commando cp om een image naar een USB-stick te kopiëren:

cp <bestand> <apparaat>

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van dd:

sudo dd if=<file> of=<device> bs=16M status=progress oflag=sync

waarbij:

Naast de bovenstaande methode voor Linux-systemen, is er ook het programma win32diskimager dat het mogelijk maakt om onder Windows dergelijke opstartbare USB-sticks te maken. Tip: win32diskimager vermeldt klaarblijkelijk standaard enkel invoerbestanden met de naam *.img, terwijl de images van Debian *.iso als naam hebben. Pas de filter aan naar *.* als u dit hulpmiddel gebruikt.

Merk op dat Debian afraadt om unetbootin te gebruiken voor deze taak. Het kan moeilijk te diagnosticeren problemen veroorzaken bij het opstarten en installeren en daarom wordt het niet aanbevolen.

Hoe moet ik de schijven labelen?

Er bestaat geen verplichte manier van labelen. We suggereren om het volgende schema te volgen om onderlinge uitwisselbaarheid te verzekeren:

Debian GNU/{Linux|Hurd|kFreeBSD} <versie>[<revisie>]
Official {<architectuur>} {CD|DVD|BD}-<volgnummer>

Bijvoorbeeld:

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official i386 CD-1

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official amd64 DVD-2

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official source BD-1

Debian GNU/kFreeBSD 6.0.3
Official i386 Netinst CD

Indien u over voldoende ruimte beschikt, kunt u ook de codenaam toevoegen aan de eerste regel, zoals in: Debian GNU/Linux 6.0.3 Squeeze.

Merk op dat u de benaming Official (Officiële) enkel mag gebruiken voor cd's waarvan het image een controlegetal heeft dat overeenkomt met dat van het jigdo-bestand van een officiële release. Elke cd waarvan het controlegetal niet overeenkomt (bijv. uw eigen creaties) moet duidelijk gelabeld worden als Unofficial (Niet-officiële), bijvoorbeeld:

Debian GNU/Linux 6.0.3
Unofficial Non-free

In het geval van de wekelijkse officiële snapshots (momentopnames) mogen geen versienummers gebruikt worden zoals 6.0.3, om verwarring met uitgebracht Debian versies te vermijden. Label het image in de plaats daarvan met een codenaam, zoals etch of een distributienaam zoals testing. Voeg ook Snapshot toe en de datum van de momentopname om het identificeren ervan te vergemakkelijken:

Debian GNU/Linux etch
Official Snapshot alpha Binary-2
2005-06-17

Zijn er grafische ontwerpen voor de schijven en de hoesjes?

Er bestaat geen officiële opmaak voor voorkant, achterkant en label van een Debian cd/dvd/BD, maar een aantal mensen hebben mooie illustraties ontworpen. Raadpleeg de aparte pagina over Grafische vormgeving.

Zijn er nog oude cd/dvd/BD-images beschikbaar?

Sommige oudere images zijn te vinden in de archiefafdeling op cdimage.debian.org. U kunt bijvoorbeeld oudere images gebruiken indien u ondersteuning nodig heeft voor een bepaalde (sub)architectuur welke in recentere releases weggevallen is.

Merk op dat wanneer u een installatie uitvoert met een heel oude cd/dvd (eerder dan 4.0, Etch), de inhoud van /etc/apt/sources.list standaard zal wijzen naar de huidige stabiele release van Debian. Dit betekent dat een eventuele opwaardering over internet naar de huidige stabiele release zal opwaarderen.

Wat is de beste manier om Debian te installeren op vele onderling met elkaar verbonden computers?

Indien u Debian wilt installeren op een groot aantal computers en nadien al deze installaties up-to-date (bijv. beveiligingsupdates) wenst te houden, is een installatie vanaf optische media niet ideaal, net zo min als een installatie over het internet, omdat de pakketten voor elke machine opnieuw gedownload moeten worden. In een dergelijk geval zou u een lokale cache moeten opzetten. U heeft drie mogelijkheden:

De installatie uitvoeren op veel computers kan lastig zijn. Fully automatic installation (FAI - volledig geautomatiseerde installatie), dat ook als Debian pakket beschikbaar is, kan een hulp zijn bij een dergelijke taak.

Ik heb een lokale spiegelserver van Debian en ik wil mijn eigen cd's/dvd's/BD's/ creëren. Hoe ga ik te werk?

Naast een lokale Debian spiegelserver zult u ook nog veel opslagruimte moeten hebben. De scripts om de images aan te maken, zijn verpakt in het pakket debian-cd. Het is echter meestal beter om de meest recente code uit git te gebruiken. (Maar ook dan moet u nagaan welke de vereisten (afhankelijkheden) zijn van dit pakket om er zeker van te zijn dat u over alle noodzakelijke hulpmiddelen beschikt.)

Om de laatste git-versie te kunnen ophalen, moet git geïnstalleerd zijn. Geef in een lege map het volgende commando:

git clone https://salsa.debian.org/images-team/debian-cd.git

Mocht u de scripts willen gebruiken, raadpleeg dan het archief van de mailinglijst debian-cd voor antwoorden op vragen die zich onvermijdelijk zullen stellen. :-)

Hoe kan ik een spiegelserver worden voor Debian cd/dvd/BD-images?

De stappen die nodig zijn om een image-spiegelserver op te zetten voor debian-cd en deze actueel te houden, worden beschreven op een aparte pagina.

Bepaalde images ontbreken! Enkel de eerste n images zijn beschikbaar! Waar is de rest?

De volledige collectie ISO-images voor alle architecturen slaan we niet op/ verspreiden we niet om de gebruikte opslagruimte op de spiegelservers te beperken. U kunt wel het hulpmiddel jigdo gebruiken om de ontbrekende ISO-images opnieuw aan te maken.