Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Достъп до архивите на системата за следене на грешки (ССГ)

Достъп до активни доклади за грешки

Всяко съобщение, получено или изпратено от системата за следене на грешки се записва и е достъпно по няколко начина.

Най-често използваният начин за достъп е чрез уеб-страниците. Разгледайте формулярите на главната страница на ССГ на адрес https://bugs.debian.org/

На разположение е пощенски сървър, който при поискване може да изпраща докладите като обикновен текст. За да го използвате, изпратете думата help като единстевеното съдържание на email до request@bugs.debian.org (темата на писмото няма значение) или прочетете инструкциите от уеб-страниците или от файла bug-log-mailserver.txt.

Достъп до архивирани доклади

Всеки приключен доклад за грешка се архивира 28 дни след последното съобщение, свързано с него. Архивираните доклади не могат да бъдат променяни през контролния интерфейс. Разглеждането им остава възможно.

Изполавайте настройката „архивирани доклади“ на формуляра за търсене на https://bugs.debian.org/ за да търсите сред архивираните доклади.

Обърнете внимание, че в архива не присъстват най-старите приключени доклади. Налични са само тези след #40000 (приблизително).

Достъп до суровата информация за докладите

Ако имате нужда от достъп до суровите данни, използвани от системата за следене на грешки, можете да направите огледално копие с rsync от bugs-mirror.debian.org. Достъпни са модулите bts-spool-db (за активните доклади), bts-spool-archive (за архивираните доклади) и bts-spool-index (за файловете с индекси).

По време на списването на тази страница, активните доклади са около 2.5ГБ, а архивираните – около 10ГБ. Ако ви трябва парче от данните за тестове, по-добре е да изтеглите част от активните доклади, вместо целия модул.

Не разчитайте на файловете *.status, тъй като те са остарели, присъстват само за съвместимост и в бъдеще ще бъдат премахнати. Вместо тях използвайте файловете *.summary.


Други страници за системата за следене на грешки:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.